Pradžia Apie mus

Apie mus

Žmogus siekia gyvenimo pilnumos, o ją suteikia tik visapusiškas jo pažinimas. Šiuolaikinė civilizaci­ja yra sukaupusi milžiniškus žinių apie pasaulį fondus: bibliotekas, fototekas, fonotekas… Neiškeldamas kojos iš kambario, žmogus gali pasisemti koncent­ruotų žinių ir vaizdų apie toliausius Žemės — ir jau ne tik Žemės — kampelius. Bet juk tai nenumaldo jo noro pajusti pasaulį pačiam, prisiliesti prie gaivalingo jo pulso, jausti Arktikos šaltį ir Karakumų karštį, vėjelio alsavimą ir viesulo jėgą, rasos žė­rėjimą ir ledynų spindesį, tundros tylą ir kalnų upių gurnėjimą… Įgimtas noras pažinti ne tik atveria žmo­gui pasaulį, bet dar labiau — žmogų pačiam sau. Todėl kelionės nėra vien laisvalaikio praleidimo būdas, tuščia pramoga: dažnai jos tampa neįkaino­jama ir niekuo nepakeičiama gyvenimo mokykla. Televizija kasdien mus nukelia į įvairiausius mūsų šalies kampelius, tačiau kaip nepaprastai artimos ir savos pasidaro mums, Nemuno krašto vaikams, to­limosios Užpoliarės tundrų kalvos, kai per jas pa­lieki kelis šimtus kilometrų temptų nartų vėžę, ko­kia atšiauri į dangų įsismelkusi Himalajų kalnagūb­rių chaose neatsekama viršūnė, kurios šlaite — tegu seniai, jau lavinų užneštos — liko tavo pėdos.

Meilę gamtai geriausiai ugdo betarpiškas prisilie­timas prie jos — kartais ir žiaurios — paslapčių ir didybės. Kad ir kiek žmogus, nugalėdamas gamta, bepatirtų sunkumų, visada jis atsigręžęs į ją ir jaus­mų pasauliu, kurio diapazonas platus, jame užtenka vietos suvokimui bei gėrėjimuisi ramios lygumų upelės Mūšos srovenimu ir galingais Dunojaus, Kongo ar Volgos slenksčiais, pavasarį kvepiančiais ari­mais palei Šlyną ar Šventąją ir nunokusių kedrų aromatu Altajaus priekalnėse, tvyrančia kaitra virš lubinais ir viržiais apsipylusių Dzūkijos girių lau­kymių ir sūria drėgme dvelkiančiu vakariu Kanados įlankoje…

Ne tik žmogus keičia gamtą, bet ir bendravimas su gamta keičia žmogų. Kelionėse pasisemti įspūdžiai, žinios yra dažnai tik išorinė vertybių pusė. Vidinė, gilesnioji, yra ne taip lengvai pasveriama ir suvokiama. Žinios žmogaus dar nedaro asmenybe. Mokėjimas suvokti, jausti, pažinti ir įveikti supantį, gamtos pasaulį išmoko žmogų teisingai orientuotis savo viduje, sverti ir vertinti kitų žmonių dvasines savybes. Kelionėse jos išryškėja, nes kelionės — tai ne vien gražūs saulėlydžiai prie laužo, gitara ir dainos. Tai ir kuprinės diržų nuveržti pečiai, ir prakaito druska, ir išretintas aukštikalnių oras, ir šaltos, klastingos kalnų upės. Kelionėse išbandoma ir užgrūdinama fizinė ištvermė. Bet dar dažniau kelionėse išbandoma — ir užgrūdinama — dvasinė ištvermė, žmogaus vidinių vertybių visuma, ypač gražiausia iš jų — kolektyviškumo jausmas. Perfrazuojant rašytoją J. Baltušį, reikėtų pasa­kyti: jei bendrai praminta slidžių vėžė per taigą, aitrūs laužo dūmai, pūgos ar sunkus kalnų šlaito traversas nesuartino tavęs su žygio draugais, man gaila tavęs, mielas keliautojau!

Bet kelionėse vien polėkių neužtenka, vien ro­mantikos troškimu pasikliauti negalima. Gamta yra gamta, ji ir jauki, ji ir žiauri. Nuo Amundseno, Pirio ir Skoto laikų Arktikos ir Antarktidos klimatas nepašvelnėjo. Nepažemėjo ir Džomolungma ar Sachdaros kalnagūbris Pamyre, neužsitraukė plyšiai Fedčenkos ledyne, nesuniveliavo niekas kalnų upių, neįmanoma dar sustabdyti lekiančių lavinų. Kelionė­se daug kur tyko pavojai. Bet pavojingiausias iš pavo­jų yra keliautojo nežinojimas. Nežinojimas, atrodytų, elementaraus dalyko — kaip keliauti. Todėl mes, kurdami šią svetainę, tikimės, kad čia pateikiamas pluoštas pata­rimų ir žinių padės jau šiokią tokią kelionių patirtį įgijusiems turistams kelionėse pėsčiomis, valtimis, slidėmis, dviračiais, automobiliais ir motociklais. „Žinyne“ stengiamės pa­teikti elementariausių žinių, kaip spėti orus, orien­tuotis vietovėje, maitintis, ir daugybę kitų praktiškų paturimų. „Forumas“ skirtas bendravimui, žinių ir patirties dalijimuisi vieniems su kitais, bendrų žygių, kelionių ir renginių organizavimui, pažinčių užmezgimui bei paprasčiausiam bendravimui.

Tikimės, kad mūsų asmeninės patirties ir kitų, čia publikuojamų bei bendraujančių keliautojų praktikos, padiktuoti turistui žino­tini dalykai bus pravartus daugeliui keliau­tojų, besiruošiančių į sudėtingesnes keliones.

Linki­me sėkmės!

horizantalus logo (laukiniu klubas)-02