Antanas Grigelis

1 įrašas
Grigẽlis Antanas 1929 05 19Švendubrė (Alytaus apskr.) 1995 07 04Słupsk (Lenkija; palaidotas Vilniuje), lietuvių zoologas hidrobiologas. Habil. dr. (biomed. m.; biol. m. dr. 1986). 1956 baigė Vilniaus universitetą. Tyrė mažašeres žieduotąsias kirmėles oligochetus, kitas Lietuvos ežerų zoobentosą sudarančias gyvūnų grupes. Parašė apie 10 knygų (su kitais), svarbiausios: Žuvininkystė (1967), Lietuvos ežerų hidrobiologiniai tyrimai (1975), Dusios, Galsto, Šlavanto ir Obelijos ežerų hidrobiologiniai tyrimai (1977), Veršiuko ežero (Prienų rj.) kompleksiniai tyrimai (su V. Sukacku, 1977).