Mečislovas Vaičys

1 įrašas
Vaičỹs Mečislovas 1927 11 28Tartokas (Dūkšto vlsč.) 2018 04 16Prienai, lietuvių miškininkas, dirvožemininkas. Habil. dr. (biomed. m.; ž. ū. m. dr. 1973). 1954 baigė Lietuvos žemės ūkio akademiją. 1959 ir 1962–2000 dirbo Lietuvos miškų institute, 1961–73 Miško dirvožemių ir miško tipologijos skyriaus vedėjas, 1973–84 direktoriaus pavaduotojas, 1984–88 direktorius; profesorius (1981). 1990–2001 Lietuvos dirvožemininkų draugijos pirmininkas, nuo 2001 garbės pirmininkas. Paskelbė apie 530 mokslinių ir apie 500 mokslo populiarinamųjų straipsnių.