Istorija

Ką bendro turi istorija ir turizmas klausimų ko gero nekyla niekam. Keliaudami po vietoves su kurių istorija esame susipažinę, viską matome iš visai kitokios perspektyvos. Ir tai be galo puiki galimybė dar geriau pažinti savo kraštą, jo žmones, papročius bei tradicijas. Todėl manome, kad bus labai į tema šioje kategorijoje publikuoti mūsų krašto istorinius – pažintinius straipsnius, kurie mūsų kelionėms pridės papildomų spalvų.


 

Klumpės

Kurpiaus darbas

0
Varnų gaudymas

Žvėrelių gaudymas

0
Pučia ožragį
0
Piemuo

Kaimo piemenys ir ganymas Valkininkų apylinkėje (Vilniaus krašte)

0
Piemenų socialinė būklė Keltuvas (galvijus) ganyti savi vaikai — berniukai pradėdavo eidami 10-11 metus, o samdyti 11-12. Telius (veršiukus) pradėdavo ganyti piemens 8 metų amžiaus...
Linų kirtimas

Senovės linų ūkis Žemaičių krašte

0
Linų ūkis yra vienas iš sudėtingiausių ūkio darbų, kuris iš ūkininko reika­lauja gero patyrimo, sumanumo ir atsidėjimo. Reikia mokėti parinkti dirvą, sė­jos laiką, rovimą,...
Arimas jaučiais

Arimas jaučiais

0
(Etnografijai škicas) Skundžiamės per lėtai kultūrėją, bet savo praeities tiesioginius liudytojus pernelyg greit naikiname bei pamirštame. Kiek dar daug prieškarinės gadynės medžiaginės kultūros dalykų trūksta...
Joninės

Joninių naktis sodžiuje

0
Prieš karą, kiek atsimenu iš kelių plikapilvio vaikezo dienų. Joninių išvakarėje kaimų ber­nai, merginos susiburia būriais ir išeina į laukus dainuodami. Naktigoniai, piemenys sudaro...
Laumė

Vandenų ir Dievų garbei

0
APIE AUKAS, LAUMES IR KITUS SENOVINIUS PORINIMUS Pradedant maudymosi laikotar­pį reikia šį tą prisiminti apie van­dens gerbimą ir vandenų dievus. O senovės lietuviai buvę dideli...
Vestuvių tradicijos

Vestuvės Marcinkonių apylinkėje

0
Veseilia, veseilia, pasklysita vieną gražią dieną žinia po sodžių. Kas jos nelaukia! Jauni, seni, maži apie tai kalba. Kuri gi kaimynė, sutikus pažįstamus, gi­mines...
Senosios vestuvės

Rytų Aukštaičių senieji vestuvių papročiai

0
Šiuo metu kaime pats vestuvių įkarštis. Tačiau tik retai kur dar prisilaikoma senųjų papročių, ku­rie, kaip matysite iš žemiau tal­pinamų aprašymų, tikrai įdomūs. Pirmoji vestuvių...
Molis

Molio statyba Padubysio valsčiuje

0
Molio perdirbimas. Mūrininko amatas Aslos plūkimas. Molis laikomas geriausiu riebus, gelsvai raudonas. Išlyna laikomas nepergeriausiu aslos plūkimui. Molis niekuo neruošiamas, bet, iškasus, tuoj vežamas ir...
Simnas

Vokiečių okupuotoje Dzūkijoje

0
Į Dzūkiją Skaidrus kaip krištolas lietuviško rudens oras traukte traukė pėsčią keliauninką į senųjų jotvingių kampą. Po Krokialaukio, tos mažų kalvelių lygumos, kurios įgrista nuobodžiaujančiam...
Valiulio akmuo

Valiulio akmuo

1
Kas Lietuvoje nežino senojo Puntuko! Amžiai giliai su­raukšlino akmens-senelio veidą. Gulėdamas šaliakelėje, jis matė daug Lietuvos sūnų džiaugsmo ir nelaimių. Tik gamtos nebylys tyli:...