Istorija

Ką bendro turi istorija ir turizmas klausimų ko gero nekyla niekam. Keliaudami po vietoves su kurių istorija esame susipažinę, viską matome iš visai kitokios perspektyvos. Ir tai be galo puiki galimybė dar geriau pažinti savo kraštą, jo žmones, papročius bei tradicijas. Todėl manome, kad bus labai į tema šioje kategorijoje publikuoti mūsų krašto istorinius – pažintinius straipsnius, kurie mūsų kelionėms pridės papildomų spalvų.


 

Sietynas

Sietyno kilmė

0
Šeivamedčio uogos
0
Šermukšnis
0
Šiaudai stogo įrengimui

Kulių dirbimas

0
Žemaitiškai „kūlys” reiškia „akmenį”. Todėl „kulių dirbimas” žemaičiui gali keistai nuskambėti. Užtat joniškietį gardus juokas suima, išgirdus žemaitį: „pagriebė kulį ir sviedė, norėdamas užmušti“,...
Sodybos vidus

Mažažemio sodyba

0
Čia aprašomoji sodyba yra Užulėnio km. (Ūkui, ap., Taujėnų v.). Tai vie­nintelė šio kaimo mažažemio sodyba, išlikusi nesuardyta skirstant kaimą vien­sėdijomis. Savininkas J. Valionis žemės...
Uosis

Uosis – teisybės medis

0
Iš lietuviško miško medžių pavasarį paskutinis sulapoja ne ąžuolas, kaip dauge­lis mano, bet uosis - apie gegužės 22-ąją Ąžuolas jį pralenkia dviem savaitėmis, tik...
Beržo sula

Beržo sula – „vy­nas žaliasai“

0
Pašalui iš žemės traukiantis, medžių skaidulomis pajuda že­mės syvai. Neša jie gyvybinę jėgą į šakeles, į pumpurus. Net ant vėjo nulaužtos beržo šakelės kotelio...
Bulvių košė

Taip maitinosi mūsų tėvai

0
Įžanginės pastabos Žmonių mitybos čia aprašomų papročių vieta yra šiaurinė Plungės valsčiaus dalis, plotas tarp Plungės ir Alsėdžių, o laikas — tarp 1880 ir 1930...

Žalčių gerbimas senovės Lietuvoje

0
Kronikos ir seni raštai, palyginti, dažnai mini, kad senovėje prūsai, žemaičiai ir lietuviai „serpentes colere“ (gyvates garbina). Čia reikia iš anksto pastebėti, kad tos...
Liepa

Liepa – deivės Laimos medis

0
Liepos mėnuo Lietuvoje - įdienojusi vasara. Gamta dar nepavargusi nuo sau­lės, diena ilga, o naktys šviesios. Vilniuje pirmosiomis mėnesio dienomis paprastai pakvimpa saldžiai svaigiu...
Joninės

Joninės

0
Trumpiausios metų dienos, apie Kalėdas, ir trumpiausios metų naktys per Jonines yra apipintos begale prasmingų pasakų, prietarų, papročių, dainų. Ta­čiau Joninių tautosaka yra griežtai...
Ąžuolas

Ąžuolas – Perkūno medis

0
Istoriniai šaltiniai, bylojantys apie senovės baltų religiją, išskiria ypatingą ąžuo­lo reikšmę pagoniškuose kultuose. Simonas Grunau, rašydamas Prūsijos kroniką, mini legendinių VI a. valdovų Brutenio...
Vatikano archyvai

Vatikano archyvas. Aruodas lietuvių kultūros istorijai

0
Įvairiausių tautų atstovai jau per daug metų yra rausęsi po Vatikano Archyvą. Kai Leono XIII-jo patvarkymu (1883) jis tapo mokslui pri­einamas, atsidarė Romoje didžiųjų...