Istorija

Ką bendro turi istorija ir turizmas klausimų ko gero nekyla niekam. Keliaudami po vietoves su kurių istorija esame susipažinę, viską matome iš visai kitokios perspektyvos. Ir tai be galo puiki galimybė dar geriau pažinti savo kraštą, jo žmones, papročius bei tradicijas. Todėl manome, kad bus labai į tema šioje kategorijoje publikuoti mūsų krašto istorinius – pažintinius straipsnius, kurie mūsų kelionėms pridės papildomų spalvų.


 

Žalčių gerbimas senovės Lietuvoje

0
Kronikos ir seni raštai, palyginti, dažnai mini, kad senovėje prūsai, žemaičiai ir lietuviai „serpentes colere“ (gyvates garbina). Čia reikia iš anksto pastebėti, kad tos...
Liepa

Liepa – deivės Laimos medis

0
Liepos mėnuo Lietuvoje - įdienojusi vasara. Gamta dar nepavargusi nuo sau­lės, diena ilga, o naktys šviesios. Vilniuje pirmosiomis mėnesio dienomis paprastai pakvimpa saldžiai svaigiu...
Joninės

Joninės

0
Trumpiausios metų dienos, apie Kalėdas, ir trumpiausios metų naktys per Jonines yra apipintos begale prasmingų pasakų, prietarų, papročių, dainų. Ta­čiau Joninių tautosaka yra griežtai...
Ąžuolas

Ąžuolas – Perkūno medis

0
Istoriniai šaltiniai, bylojantys apie senovės baltų religiją, išskiria ypatingą ąžuo­lo reikšmę pagoniškuose kultuose. Simonas Grunau, rašydamas Prūsijos kroniką, mini legendinių VI a. valdovų Brutenio...
Vatikano archyvai

Vatikano archyvas. Aruodas lietuvių kultūros istorijai

0
Įvairiausių tautų atstovai jau per daug metų yra rausęsi po Vatikano Archyvą. Kai Leono XIII-jo patvarkymu (1883) jis tapo mokslui pri­einamas, atsidarė Romoje didžiųjų...
Bažnyčios teismas

Šis tas apie mūsų dorovinių prasižengimų baudžiamuosius papročius

0
Doroviniai prasižengimai pas mus valstybės įstatymais buvo ypatingai skau­džiai baudžiami. Liet. Statutas už lytinę neištikimybę baudė mirtimi, už sąvadybą nosies, ausų, lūpų nupjovimu ir...
Demonai

Kelios pastabos dėl demonologijos

0
Kalbant apie velnius, praverčia visuomet žinoti keletas faktų apie demonus, kurių kilmę, evoliuciją ir psichologiją aiškina demonologija. Demonologija yra religijų mokslo šaka, aiškinanti demonų...
Pakinktų dirbiniai

Liaudies technika ir išmislai

0
Ugnies sukūrimas Seniau, kada dar nežinota degtukų ir ugnies gaudavo skeliant titnagą — ugnį iš kempės įpūsdavo į šiaudus ir ant jų dėdavo sulaužytus šakalius...
Klumpės

Kurpiaus darbas

0
Sumanesni gaspadoriai daug dalykų pasigamina namie, o tarp jų ir klumpių, medpadžių — aulinių kurpių ir pasikala bent kokiai avalinei puspadžius ir šiaip susiremontuoja...
Varnų gaudymas

Žvėrelių gaudymas

0
Padubysio valsčiuje, o ypač apie Kurtuvėnus, dar ir dabar yra dideli miškų plotai. Tad suprantama, kad gyveną prie girių gyventojai, tarp kitko, versdavo­si ir...