Istorija

Ką bendro turi istorija ir turizmas klausimų ko gero nekyla niekam. Keliaudami po vietoves su kurių istorija esame susipažinę, viską matome iš visai kitokios perspektyvos. Ir tai be galo puiki galimybė dar geriau pažinti savo kraštą, jo žmones, papročius bei tradicijas. Todėl manome, kad bus labai į tema šioje kategorijoje publikuoti mūsų krašto istorinius – pažintinius straipsnius, kurie mūsų kelionėms pridės papildomų spalvų.


 

Vaikystė senovėje

Vaikų gimdymas ir auginimas Padubysio valsčiuje

0
Nėštumas. Susietas su įvairiais papročiais nėštumas čia vaidina labai svarbų vaidmenį. Dar daugiau. Nėštumas bei atatinkamas užsilaikymas, griežtai prisilaikant pa­veldimų papročių, prietarų, tradicijų ir tam...

Mano Senuolių gimtinė

0
Visą, ką esu savo akimis regėjęs, savo ausimis girdėjęs iš tėvo, dėdžių ir kitų senių žemaičių apie statybą, važius, ūkiškus padargus, pabūklus, gyvulius, darbus,...
Alus

Alus

0
Beveik visi ankiėtų atsakytojai mini koštuves. Alaus daryme tatai yra tas laikas, kai alus rūgsta, bet dar į bačkas nekošiamas ar nebaigtas košti. Koštuvėm,...
Durpių kasimas

Durpių gaminimas šiaurės-vakarų Žemaičių krašte

0
Fragmentas iš Šiaulių Kraštotyros Draugijos 1936.VII. etnografinės ekspedicijos darbų Kretingos apskr. Durpių gaminimas (žem.: kasimas) plačioje Lietuvoje yra  įvairus ir savotiškas, nes vienur su mašinomis...
Bulvių košė

Taip maitinosi mūsų tėvai

0
Įžanginės pastabos Žmonių mitybos čia aprašomų papročių vieta yra šiaurinė Plungės valsčiaus dalis, plotas tarp Plungės ir Alsėdžių, o laikas — tarp 1880 ir 1930...
Kaimo statyba

Dusetų krašto statyba ir jos papročiai

1
Kiekvienas kraštas, apylinkė, kamputis turi skirtumų su kitu kraštu, apy­linke ar kokiu nors krašto kampučiu. Vienos apylinkės skiriasi šneka, kitos — papročiais, dar kitose...
Vestuvės

Vestuvės Upynos apylinkėje

0
„Nevesk panos iš bažnyčios, — vesk iš namų“ — sako Upynos apylinkės žmo­nės. Vadinasi, nežiūrėk, kaip atrodo mer­gina bažnyčioj, bet žiūrėk, kaip yra jos...
Kaimo žaidimai

Žaidimai anų dienų Lietuvos kaime

0
Ilgi tie žiemos vakarai ir savotiški. Lauke šaltoka. Kaimo trobos, sodybos, laukai, — kiek akims užmatai, — visur vienoda baltuma. Apšalę langai ir dienos...
Laumė

Vandenų ir Dievų garbei

0
APIE AUKAS, LAUMES IR KITUS SENOVINIUS PORINIMUS Pradedant maudymosi laikotar­pį reikia šį tą prisiminti apie van­dens gerbimą ir vandenų dievus. O senovės lietuviai buvę dideli...
Degutas sena foto

Smalos varymas bei anglių deginimas Šaukėnų ir Kurtuvėnų apylinkėse

0
Viena iš nykstančių naminės pramonės šakų yra smalos varymas bei anglių deginimas. Miškų apsuptuose kaimuose, kur prieš 15—20 metų kiekvienas ūki­ninkas turėjo po kelias...