Istorija

Ką bendro turi istorija ir turizmas klausimų ko gero nekyla niekam. Keliaudami po vietoves su kurių istorija esame susipažinę, viską matome iš visai kitokios perspektyvos. Ir tai be galo puiki galimybė dar geriau pažinti savo kraštą, jo žmones, papročius bei tradicijas. Todėl manome, kad bus labai į tema šioje kategorijoje publikuoti mūsų krašto istorinius – pažintinius straipsnius, kurie mūsų kelionėms pridės papildomų spalvų.


 

Vestuvės
0
Riterių turnyrai

Turnyrai

0
Kaimo žaidimai
0
Elgeta

Elgetų karšinimas

0
Dabar Lietuvoje elgetos bei skurdžiai paskutines senatvės gyvenimo die­nas užbaigia vadinamuose ubagynuose — senelių prieglaudose. Berods, kiekvienas valsčius jų turį ir išlaiko. Taip jau...
Alus

Alus

0
Beveik visi ankiėtų atsakytojai mini koštuves. Alaus daryme tatai yra tas laikas, kai alus rūgsta, bet dar į bačkas nekošiamas ar nebaigtas košti. Koštuvėm,...
Kaimo žaidimai

Žaidimai anų dienų Lietuvos kaime

0
Ilgi tie žiemos vakarai ir savotiški. Lauke šaltoka. Kaimo trobos, sodybos, laukai, — kiek akims užmatai, — visur vienoda baltuma. Apšalę langai ir dienos...
Rupintojelis sena foto

Lietuvių liaudies skulptūra

0
Nors, liaudy vartojamas žodis ,,dievukas“ kai kuriems liaudies meno tyrinėtojams buvo akstinu šventųjų statulėlių kilmę vesti iš pagoniškų laikų, bet tai buvo nepamatuotas tvirtinimas....
Degutas sena foto

Smalos varymas bei anglių deginimas Šaukėnų ir Kurtuvėnų apylinkėse

0
Viena iš nykstančių naminės pramonės šakų yra smalos varymas bei anglių deginimas. Miškų apsuptuose kaimuose, kur prieš 15—20 metų kiekvienas ūki­ninkas turėjo po kelias...