Istorija

Ką bendro turi istorija ir turizmas klausimų ko gero nekyla niekam. Keliaudami po vietoves su kurių istorija esame susipažinę, viską matome iš visai kitokios perspektyvos. Ir tai be galo puiki galimybė dar geriau pažinti savo kraštą, jo žmones, papročius bei tradicijas. Todėl manome, kad bus labai į tema šioje kategorijoje publikuoti mūsų krašto istorinius – pažintinius straipsnius, kurie mūsų kelionėms pridės papildomų spalvų.


 

Sietynas

Sietyno kilmė

0
Šeivamedčio uogos
0
Šermukšnis
0
Laumė

Vandenų ir Dievų garbei

0
APIE AUKAS, LAUMES IR KITUS SENOVINIUS PORINIMUS Pradedant maudymosi laikotar­pį reikia šį tą prisiminti apie van­dens gerbimą ir vandenų dievus. O senovės lietuviai buvę dideli...
Vestuvių tradicijos

Vestuvės Marcinkonių apylinkėje

0
Veseilia, veseilia, pasklysita vieną gražią dieną žinia po sodžių. Kas jos nelaukia! Jauni, seni, maži apie tai kalba. Kuri gi kaimynė, sutikus pažįstamus, gi­mines...
Senosios vestuvės

Rytų Aukštaičių senieji vestuvių papročiai

0
Šiuo metu kaime pats vestuvių įkarštis. Tačiau tik retai kur dar prisilaikoma senųjų papročių, ku­rie, kaip matysite iš žemiau tal­pinamų aprašymų, tikrai įdomūs. Pirmoji vestuvių...
Molis

Molio statyba Padubysio valsčiuje

0
Molio perdirbimas. Mūrininko amatas Aslos plūkimas. Molis laikomas geriausiu riebus, gelsvai raudonas. Išlyna laikomas nepergeriausiu aslos plūkimui. Molis niekuo neruošiamas, bet, iškasus, tuoj vežamas ir...
Simnas

Vokiečių okupuotoje Dzūkijoje

0
Į Dzūkiją Skaidrus kaip krištolas lietuviško rudens oras traukte traukė pėsčią keliauninką į senųjų jotvingių kampą. Po Krokialaukio, tos mažų kalvelių lygumos, kurios įgrista nuobodžiaujančiam...
Valiulio akmuo

Valiulio akmuo

1
Kas Lietuvoje nežino senojo Puntuko! Amžiai giliai su­raukšlino akmens-senelio veidą. Gulėdamas šaliakelėje, jis matė daug Lietuvos sūnų džiaugsmo ir nelaimių. Tik gamtos nebylys tyli:...
Kupiškio piliakalnis

Kupiškio piliakalnis

0
Didžiulį supiltą Kupiškio kalną lenkai vadina: Gora Zamkowa, nes čia XI—XII amžiuje būta pilies, aptvertos mediniais statiniais, ne akmenimis, ne plytomis, nors čia pat...
Senoviška statyba

Meškuičių – Joniškio krašto statybos pobūdis ir ribos

0
Palyginus šių dienų ir netolimos praeities Meškuičių - Joniškio - Pašvitinio - Žeimelio valsčių statybą su Žemaičių (pradedant Kurtuvėnais iki Telšių apskr.), iš kart...
Senoviškas miegamasis

Pelkinių pūkų ir juodgalvių sunaudojimas

0
Padubysio valsčiuje ir apylinkėj senovėje rinkdavo pelkių pūkus ir juodgal­vius ir iš jų darydavo pagalvių ir patalų. Tuo darbu užsiimdavo moterys, kurios vesdavosi pūkus rinkt...
Kaulo ir rago dirbiniai

Kaulo ir rago dirbiniai

0
Sagos iš kaulo. Jų seniau krautuvėse veik nepirkdavo, bet darydavo iš kau­lo namie. Dažniausiai darydavo iš rago, kurį išvirindavo, kad būtų minkštas ir duotųsi...