Istorija

Ką bendro turi istorija ir turizmas klausimų ko gero nekyla niekam. Keliaudami po vietoves su kurių istorija esame susipažinę, viską matome iš visai kitokios perspektyvos. Ir tai be galo puiki galimybė dar geriau pažinti savo kraštą, jo žmones, papročius bei tradicijas. Todėl manome, kad bus labai į tema šioje kategorijoje publikuoti mūsų krašto istorinius – pažintinius straipsnius, kurie mūsų kelionėms pridės papildomų spalvų.


 

Klumpės

Kurpiaus darbas

0
Varnų gaudymas

Žvėrelių gaudymas

0
Pučia ožragį
0
Gaminiai iš beržo tošies

Liaudies technika

0
Deguto tekinimas Degutas, ypač seniau, užėmė svarbią vietą liaudies medicinoje. Degutu gydė žmones ir gyvulius. Žmonėms, ypač mažiems vaikams, degutą duodavo „nuo kirminų”. Taip jau...
Senovinės girnos

Girnos

0
Čia aprašomosios girnos randasi pas Užulėnio kaimo (Taujėnų, v., Ukm. ap.) gyventoją Vailionį. Pasak šeimininkės, tos girnos esančios labai senos. Niekas nebeatmenąs, kada jos buvusios...
Jauja

Jauja ir klojimas

0
Praėjusį kartą aprašiau užugiriečio klojimą rytų Lietuvoj. Čia aprašomasis klojimas yra šiaurės Lietuvoj - Skaistgiry. Jo savininkas — Jonas Viliūnas, 66 m. amž. Šioj apylinkėj...
Čiobrelis

“Perkūno kolka” ir kiti gydymo būdai

0
Iš Baltramiejaus (Riogliškių kaimas, Šakių apskr.) Sutkaus atsiminimų. Baltramiejus Sutkus, Riogliškių k., Šakių apskr. ūkininkas, gimęs 1862 m. pasakojo, kad jo motina Agota Bartininkutė -...
Basanavičius

Daktaras J. Basanavičius – kraštotyrininkas

0
D-ras J. Basanavičius, iš mažens lietuvis, nepasiduodąs įprastam tais laikais ištautėjimui, išmoko mylėti savo kraštą iš savo tėvo Juro, kuris nuolat mėg­davo pasakoti sūnui...
Artojas

Arklas ir jaučio jungas praeity

0
Lietuvoje žemė yra dirbama nuo senų senovės. Iš akmens laikotarpio Lie­tuvoje yra išlikę nemaža akmeninių kaplių žemei purenti. Tarp ko kita Lietuva yra buvusi...
Durpių kasimas

Durpių gaminimas šiaurės-vakarų Žemaičių krašte

0
Fragmentas iš Šiaulių Kraštotyros Draugijos 1936.VII. etnografinės ekspedicijos darbų Kretingos apskr. Durpių gaminimas (žem.: kasimas) plačioje Lietuvoje yra  įvairus ir savotiškas, nes vienur su mašinomis...

Žvejyba žeberklomis

0
Žeberklai. Žeberklai daugeliui pažįstamas įrankis. Juos sudaro „geležys“ - duriamoji dalis ir "žeberklakotis" - laikomoji dalis. Dabar Lietuvoje paplitusios formos geležys padaromos iš senos...
Klojimas

Užugiriečio klojimas

0
Užugirio apylinkė gali didžiuotis savo senoviškumu. Čia ir kalba yra iš­laikiusi dalį senoviškų formų, ir dainos (sutartinės ir pan.) senoviškiau skam­ba, ir papročių daug...
Kaimo statyba

Dusetų krašto statyba ir jos papročiai

1
Kiekvienas kraštas, apylinkė, kamputis turi skirtumų su kitu kraštu, apy­linke ar kokiu nors krašto kampučiu. Vienos apylinkės skiriasi šneka, kitos — papročiais, dar kitose...