Istorija

Ką bendro turi istorija ir turizmas klausimų ko gero nekyla niekam. Keliaudami po vietoves su kurių istorija esame susipažinę, viską matome iš visai kitokios perspektyvos. Ir tai be galo puiki galimybė dar geriau pažinti savo kraštą, jo žmones, papročius bei tradicijas. Todėl manome, kad bus labai į tema šioje kategorijoje publikuoti mūsų krašto istorinius – pažintinius straipsnius, kurie mūsų kelionėms pridės papildomų spalvų.


 

Sietynas

Sietyno kilmė

0
Šeivamedčio uogos
0
Šermukšnis
0
Vestuvės

Vestuvės Upynos apylinkėje

0
„Nevesk panos iš bažnyčios, — vesk iš namų“ — sako Upynos apylinkės žmo­nės. Vadinasi, nežiūrėk, kaip atrodo mer­gina bažnyčioj, bet žiūrėk, kaip yra jos...
Degutas sena foto

Smalos varymas bei anglių deginimas Šaukėnų ir Kurtuvėnų apylinkėse

0
Viena iš nykstančių naminės pramonės šakų yra smalos varymas bei anglių deginimas. Miškų apsuptuose kaimuose, kur prieš 15—20 metų kiekvienas ūki­ninkas turėjo po kelias...
Kalvis sena foto

Geležies gaminimas Lietuvoje

0
Žemės plutoj grynos geležies beveik nerandama, randama tik jos įvairių junginių ir rudų. Negiliai nuo žemės paviršiaus, dažnai tik velėna apkloto, dau­gelyje vietų randama...
Rupintojelis sena foto

Lietuvių liaudies skulptūra

0
Nors, liaudy vartojamas žodis ,,dievukas“ kai kuriems liaudies meno tyrinėtojams buvo akstinu šventųjų statulėlių kilmę vesti iš pagoniškų laikų, bet tai buvo nepamatuotas tvirtinimas....