Straipsniai

Pradžia Straipsniai
Roald Amundsen su žemėlapiu

Amundsenas ir jo poliarinės kelionės

0
Šio garsaus mokslo vyro ir tyrinėtojo vardas yra gerai žinomas visam pasauliui. Roaldas Amundsenas gimė 1872 m. Borgo m. Norvegijoj. Būdamas vos 14 m. amžiaus,...
Trobelė

Kaip patiems pasistatyti trobelę?

0
Šitame straipsnyje išdėstysiu nurody­mus, kuriuos duoda Amerikos skautų komisionierius, garsus jaunimo rašytojas Dan Beard savo knygoje „Field and Forest Handy Book“ Amerikos skau­tams, norintiems,...
Alain Gerbault laive Firecrest

Vienui vienas per Atlanto vandenyną

0
1924 metų vasarą vienas jaunas prancūzas Alain Gerbault paprastu būriniu laiveliu pats vie­nas perplaukė Atlanto vandenyną. Jūs savo laiku apie tai, tur būt, skaitėt...

33 metai Šiaurės leduose

0
Andrėe ekspedicija į Šiaurės polių 1897 m. išskrido balionu į šiaurės polių švedas inž. Andrėe su dviem draugais Strindbergu ir Frankeliu. Jie nebegrįžo... Jie žuvo...
Steponas Kolupaila. Baidarių žygio dalyviai pakeliui iš Vilniaus į Kauną, 1940 m.

Dėl ekskursijų po Lietuvą

0
Nėra reikalo aiškinti, kiek svarbi gimtojo krašto pažinimo propaganda, kiek skatintinas įvairiausias turizmas. Mūsų jaunimas turi būti gyvesnis, eks­pansyvesnis, kaip apsnūdusi inertinė senoji karta....