Straipsniai

Pradžia Straipsniai Puslapis 2
Alain Gerbault laive Firecrest

Vienui vienas per Atlanto vandenyną

1924 metų vasarą vienas jaunas prancūzas Alain Gerbault paprastu būriniu laiveliu pats vie­nas perplaukė Atlanto vandenyną. Jūs savo laiku apie tai, tur būt, skaitėt...

33 metai Šiaurės leduose

0
Andrėe ekspedicija į Šiaurės polių 1897 m. išskrido balionu į šiaurės polių švedas inž. Andrėe su dviem draugais Strindbergu ir Frankeliu. Jie nebegrįžo... Jie žuvo...
Steponas Kolupaila. Baidarių žygio dalyviai pakeliui iš Vilniaus į Kauną, 1940 m.

Dėl ekskursijų po Lietuvą

0
Nėra reikalo aiškinti, kiek svarbi gimtojo krašto pažinimo propaganda, kiek skatintinas įvairiausias turizmas. Mūsų jaunimas turi būti gyvesnis, eks­pansyvesnis, kaip apsnūdusi inertinė senoji karta....