Turistiniai žaidimai

Pradžia Turistiniai žaidimai
Tęsk pasaką

Tęsk pasaką

Susėdama aplink laužą ratu. Vienas pradeda pasaką vienu žodžiu ar vienu sakiniu, šalia sėdintis ją tęsia toliau. Taip pasaka yra tęsiama, kol prieina paskutinįjį...
Bulvė keliauja

Bulvė keliauja

Sudaromos grupės maždaug iš 10 asmenų. Kiekvienoje grupėje žaidėjas Nr. 1 laiko bulvę. Kai vadovas pasako rūšį, pvz. „daržovės, baldai, drabužiai, vaisiai, medžiai”, žaidėjas...
Žodžių grandinė

Žodžių grandinė

Susėdama ratu aplink laužą. Vienas iš žaidėjų pasako bet kokį žodį pvz. „motina”, šalia sėdintis turi pasakyti žodį, kuris prasideda pasakyto žodžio paskutine raide....
Ripka

Ripka

Liaudies žaidimas Žaidėjų skaičius neribotas. Žaidėjai susiskirsto į dvi ly­gias komandas, ir kiekviena iš jų išsirenka po kapitoną, ku­ris paskiria „smagiausią ranką“ turintį žaidėją pirmą...
Krivulė

Krivūlė

Liaudies žaidimas Žaidėjų skaičius neribotas, žaidžia dvi lygios komandos, kurios sustoja lygiagrečiai kolonomis. Pirmieji kolonų žai­dėjai turi po „krivulę“ — sviedinį, susuktą rankšluostį, laz­delę ar...
Lauko perėjimas

Lauko perėjimas

Lygioje vietoje nubrėžiamos dvi lygiagrečios linijos, apie 100 m viena nuo kitos. Dalyvauja po vieną žaidėją iš kiek­vienos grupės. Žaidėjas pastatomas prie vienos linijos,...
Mazgų rinkinys

Mazgų rinkinys

Davus ženklą, per 3 minutes kiekvienas žaidėjas užriša po 3 mazgus. Grupei užskaitomi visi mazgai, jeigu kiek­vienas žaidėjas gali papasakoti, kur tas mazgas naudo­jamas. Jeigu...
Turistinė estafetė

Turistinė estafetė

Pirmas variantas. Turistinėje estafetėje dalyvauja 8 žmonės: 4 vaikinai ir 4 merginos. Estafetė pradedama iš dviejų vietų: vienoje vietoje pradeda merginos, o kitoje — vaikinai....
Estafetė su sviediniu

Estafetė su sviediniu

Aikštelėje nubrėžiami trys ratai, kurių diametras yra 3 žingsniai. Ratai vienas nuo kito turi būti ne arčiau kaip per 3 žingsnius; didelėje aikštelėje ratus...
Mišri estafetė

Mišri estafetė

Šiai estafetei reikalinga didesnė aikštė, geriausia sporto, kurioje yra bėgimo takai. Startas ir finišas yra vienoje vie­toje. Estafetės distancija daloma į etapus, priklausomai nuo...