Turistiniai žaidimai

Pradžia Turistiniai žaidimai
Antklodžių lankstymas

Antklodžių lankstymas

Komandą sudaro trys žaidėjai. Apranga turistinė. Žaidimo vietoje kiekvienam žaidėjui patiesiama antklodė. Po teisėjo komandos „marš“ kiekvienas dalyvis turi susukti, surišti ir persidėti per petį...
Pasiruošęs turistiniam žygiui

Pasiruošęs turistiniam žygiui

Turistinės grupės išskiria po vieną žaidėją. Žaidėjai į starto vietą atvyksta su šortais ir sportiniais marškiniais. Žaidimas vykdomas keturiais etapais, po 80 — 100...
Bėgimas su vandens pilnais dubenimis

Bėgimas su vandens pilnais dubenimis (komiška estafetė)

Estafetės dalyviai padalinami į dvi grupes. Grupės susto­ja į koloną po vieną prie linijos. Už 10—15 žingsnių nuo linijos pastatomas paprastas suolas.                  . Pirmieji kolonos žaidėjai...
Žvalgyba

Žvalgyba

Komandą sudaro penki žaidėjai su turistine uniforma (su kuprinėmis). Žaidimas vykdomas 2 — 3 km distancijoje. Teisėjų kolegija sutartoje vietoje įrengia nežinomą sto­vyklą. Nežinomoje stovykloje...
Lauko perėjimas

Lauko perėjimas

Lygioje vietoje nubrėžiamos dvi lygiagrečios linijos, apie 100 m viena nuo kitos. Dalyvauja po vieną žaidėją iš kiek­vienos grupės. Žaidėjas pastatomas prie vienos linijos,...
Estafetė su sviediniu

Estafetė su sviediniu

Aikštelėje nubrėžiami trys ratai, kurių diametras yra 3 žingsniai. Ratai vienas nuo kito turi būti ne arčiau kaip per 3 žingsnius; didelėje aikštelėje ratus...
Turistinė estafetė

Turistinė estafetė

Pirmas variantas. Turistinėje estafetėje dalyvauja 8 žmonės: 4 vaikinai ir 4 merginos. Estafetė pradedama iš dviejų vietų: vienoje vietoje pradeda merginos, o kitoje — vaikinai....
Vandens virinimas

Vandens virinimas

Komandą sudaro du žaidėjai. Uniforma turistinė. Žaidi­mas vykdomas 200 m distancijoje. Vienas komandos žaidė­jas turi katiliuką su vandeniu, o kitas — savo nuožiūra pa­sirinkto...
Mišri estafetė

Mišri estafetė

Šiai estafetei reikalinga didesnė aikštė, geriausia sporto, kurioje yra bėgimo takai. Startas ir finišas yra vienoje vie­toje. Estafetės distancija daloma į etapus, priklausomai nuo...
Mazgų rinkinys

Mazgų rinkinys

Davus ženklą, per 3 minutes kiekvienas žaidėjas užriša po 3 mazgus. Grupei užskaitomi visi mazgai, jeigu kiek­vienas žaidėjas gali papasakoti, kur tas mazgas naudo­jamas. Jeigu...