Turistiniai žaidimai

Pradžia Turistiniai žaidimai
Bulvė keliauja

Bulvė keliauja

Sudaromos grupės maždaug iš 10 asmenų. Kiekvienoje grupėje žaidėjas Nr. 1 laiko bulvę. Kai vadovas pasako rūšį, pvz. „daržovės, baldai, drabužiai, vaisiai, medžiai”, žaidėjas...
Baikite žodį

Baikite žodį

Priemonės — sviedinys. Žaidėjai sustoja ratu. Rato viduryje — žaidimo vadovas su kamuoliu rankose. Vadovas metą kamuolį bet kuriam žaidėjui ir garsiai sako kokio nors...
Išvaduok

Išvaduok

Priemonės — nosinaitė ar skepetaitė surišta mazgu. Visi susėda ratu. Kits kitam meta nosinaitę. Ją sugavęs žaidėjas turi pasakyti kokį nors žodį, prasidedantį sutarta raide....
Turistinė estafetė

Turistinė estafetė

Pirmas variantas. Turistinėje estafetėje dalyvauja 8 žmonės: 4 vaikinai ir 4 merginos. Estafetė pradedama iš dviejų vietų: vienoje vietoje pradeda merginos, o kitoje — vaikinai....
Krivulė

Krivūlė

Liaudies žaidimas Žaidėjų skaičius neribotas, žaidžia dvi lygios komandos, kurios sustoja lygiagrečiai kolonomis. Pirmieji kolonų žai­dėjai turi po „krivulę“ — sviedinį, susuktą rankšluostį, laz­delę ar...
Lauko perėjimas

Lauko perėjimas

Lygioje vietoje nubrėžiamos dvi lygiagrečios linijos, apie 100 m viena nuo kitos. Dalyvauja po vieną žaidėją iš kiek­vienos grupės. Žaidėjas pastatomas prie vienos linijos,...
Bėgimas su vandens pilnais dubenimis

Bėgimas su vandens pilnais dubenimis (komiška estafetė)

Estafetės dalyviai padalinami į dvi grupes. Grupės susto­ja į koloną po vieną prie linijos. Už 10—15 žingsnių nuo linijos pastatomas paprastas suolas.                  . Pirmieji kolonos žaidėjai...
Antklodžių lankstymas

Antklodžių lankstymas

Komandą sudaro trys žaidėjai. Apranga turistinė. Žaidimo vietoje kiekvienam žaidėjui patiesiama antklodė. Po teisėjo komandos „marš“ kiekvienas dalyvis turi susukti, surišti ir persidėti per petį...
Žvalgyba

Žvalgyba

Komandą sudaro penki žaidėjai su turistine uniforma (su kuprinėmis). Žaidimas vykdomas 2 — 3 km distancijoje. Teisėjų kolegija sutartoje vietoje įrengia nežinomą sto­vyklą. Nežinomoje stovykloje...
Žodžių grandinė

Žodžių grandinė

Susėdama ratu aplink laužą. Vienas iš žaidėjų pasako bet kokį žodį pvz. „motina”, šalia sėdintis turi pasakyti žodį, kuris prasideda pasakyto žodžio paskutine raide....