Turisto vadovas

Pradžia Turisto vadovas Puslapis 2
Kad kelionės būtų įdomesnės ir turtingesnės, mes, šioje kategorijoje talpiname įrašus, kuriuose pasakojama apie turistinių žygių patirtį. Šiame vadove yra įvairios medžiagos pradedantiesiems, taip pat ir įgudusiems turistams, kuriems pravartu prieš žygį kai ką prisiminti. Vadove yra nemažai žinių pėsčiųjų, dviračių, vandens kelių, slidinėjimo, auto-moto turizmo, taip pat krašto pažinimo klausimais.
Nukentėjusiojo transportavimas

Nukentėjusiojo transportavimas

Pasitaiko atvejų, kai vienas grupės dalyvis sun­kiai suserga arba susižeidžia ir kitiems grupės daly­viams reikia jį kuo skubiausiai nugabenti savo jėgomis į artimiausią medicinos...
Stovyklavimas

Mokėjimas stovyklauti

Aš turėjau laimės stovyklauti įvai­riose pasaulio dalyse: tolimosios Ka­nados miškuose, Centrinės Afrikos džiunglėse, Egipto dykumose, Norve­gijos upių pakraščiuose, Pietų Afrikos velduose ir Himalajų kalnuose....
Gyvūnų nuotraukos

Gyvūnų nuotraukos

Fotografavimo objektai gali būti ne vien tik žvėrys ir paukščiai, bet ir visa tai, kas susiję su jų gyvenimu: lizdai, urvai, pėdos, maistas ir...

Šis tas apie pėdsakus

0
Kiekvienas skautas turi būti visadirbis. Jis turi mokėti tokių darbų, kuriais jis galėtų būti naudingas, ir visuomenei, ir atskiram žmogui, ir sau. Tarp daugelio...

Maršruto rajono parinkimas

0
Išrinkus žygio temą, reikia numatyti žygio rajoną, tai yra apytikriai išrinkti žemėlapyje vietoves, per kurias grupė keliaus. Pradedantiesiems turistams patartina pradėti keliauti nuo savo rajono,...
Kelionių saugumo organizavimas

Kelionių saugumo organizavimas

Dauguma turistinių kelionių vyksta tokiuose regionuose, kur sudėtingi klimatiniai faktoriai bei gamtinės kliūtys maršrute kelia žmogui įvairius pa­vojus. Ne visos grupės sėkmingai įveikia maršrute...
Fizinis pasirengimas

Fizinis pasirengimas

Turizmas yra sporto šaka. Į sudėtingesnes turisti­nes keliones (kaip ir į sporto varžybas) leidžiama išvykti tik pateikus gydytojo pažymą, kad grupės da­lyviai sveiki. Tačiau...
Vandens vonios

Vandens vonios

Labai gera kūno grūdinimo priemonė yra vandens vo­nios. Vandens vonios gali būti įvairios, pvz., kūno aptrynimas šaltu vandeniu, vandens užpylimas ant kūno, mau­dymasis upėje,...

Dviračių remontas žygio metu

Sugedus dviračiui, pirmiausia reikia išsiaiškinti, ar galima patiems gedimą pataisyti. Jei gedimas rim­tas, geriausiai dviratį nugabenti į artimiausią gy­venvietę, kur galima gauti reikiamų įrankių...