Turisto vadovas

Pradžia Turisto vadovas Puslapis 3
Kad kelionės būtų įdomesnės ir turtingesnės, mes, šioje kategorijoje talpiname įrašus, kuriuose pasakojama apie turistinių žygių patirtį. Šiame vadove yra įvairios medžiagos pradedantiesiems, taip pat ir įgudusiems turistams, kuriems pravartu prieš žygį kai ką prisiminti. Vadove yra nemažai žinių pėsčiųjų, dviračių, vandens kelių, slidinėjimo, auto-moto turizmo, taip pat krašto pažinimo klausimais.
Mazgų rišimas

Mazgai

0
Skautas privalo mokėti rišti mazgus greit ir vik­riai. Jis turi mokėti rišti net nežiūrėdamas, užmerk­tom akim. Mazgų žinojimas yra skautui didelė pa­rama tarnaujant artimiesiems...

Išmokime iškylauti ir iškylaukime!

0
Nors šiame įraše dėstoma informacija visų pirma skirta skautams, tačiau ji, kuo puikiausiai tinka visiems be išimties keliautojams. Nors kai kuria čia pateikiama informacija...
Baidarė krante

Kaip pačiam pasidaryti dvivietę baidarę

0
Žemiau aprašytoji baidarė — dvivietė, 4,5 m. ilgio, 75 cm. pločio, 25 cm. aukščio, išlaiko 200 kg. svorį Bendros pastabos darant baidarę Baidarę dirbti geriau dviese....
Šis tas iš jūrininkystės

Šis tas iš jūrininkystės

0
Kompasas Prieš aprašydamas jūrininkų kom­pasą, pastebiu, kad laivai kabanti mag­neto adatėlė šiaurės ašigaliu atsisuka į šiaurę ir savo ašies kryptimi rodo magnetinį meridianą, kurio plokštu­ma...
Maudymasis ir saulė

Maudymasis ir saulė

0
Vasaros metu maudytis upėje, ežere ar jūroje yra labai naudinga ir yra gera priemonė žmogaus kūno švaru­mui palaikyti, užsigrūdinti, o taip pat ir savijautai...
Pažinkime savo kraštą

Pažinkime savo šalį

0
II įstatas uždeda skautui pareigų pažinti savo šalį, jos praeitį ir kultūrą, žmones. Tačiau skautas ne vien iš knygų privalo tuos dalykus išmokti. Skautas...

Šis tas apie pėdsakus

0
Kiekvienas skautas turi būti visadirbis. Jis turi mokėti tokių darbų, kuriais jis galėtų būti naudingas, ir visuomenei, ir atskiram žmogui, ir sau. Tarp daugelio...
mazgas

Keletas įdomių mazgų

0
Kad geriau sek­tųsi išmokti rišti mazgus, pakartokite kelias svarbias tai­sykles. Virvelę rei­kia imti stiprią ir mažiausiai 6 mm. storumo. Juo sto­resnė virvelė, tuo lengviau...
Sekimas ir žvalginėjimas

Sekimas ir žvalginėjimas

0
Tai menas, kurio skautai privalo mo­kytis. Pėdsakas yra ženklas, kurį petėmijus galima daryti išvadų. Ženklų esa­ma sekančių: žmogaus ar gyvulio pėda, nukirsta šaka, sudaužytas...
Grupės vadovas

Grupės vadovas ir jo pareigos

0
Kiekviena turistinė grupė turi vadovą. Daugiadieniuose turistiniuose žygiuose vadovas privalo turėti padėjėja. Mišrioje vyru ir motoru grupėje. Jeigu vadovas yra vyras, padėjėjas turi boti...