Turistams bendrai

Pradžia Turisto vadovas Turistams bendrai
Mazgų rišimas

Mazgai

0
Skautas privalo mokėti rišti mazgus greit ir vik­riai. Jis turi mokėti rišti net nežiūrėdamas, užmerk­tom akim. Mazgų žinojimas yra skautui didelė pa­rama tarnaujant artimiesiems...
Maudymasis ir saulė

Maudymasis ir saulė

0
Vasaros metu maudytis upėje, ežere ar jūroje yra labai naudinga ir yra gera priemonė žmogaus kūno švaru­mui palaikyti, užsigrūdinti, o taip pat ir savijautai...
Pažinkime savo kraštą

Pažinkime savo šalį

0
II įstatas uždeda skautui pareigų pažinti savo šalį, jos praeitį ir kultūrą, žmones. Tačiau skautas ne vien iš knygų privalo tuos dalykus išmokti. Skautas...
mazgas

Keletas įdomių mazgų

0
Kad geriau sek­tųsi išmokti rišti mazgus, pakartokite kelias svarbias tai­sykles. Virvelę rei­kia imti stiprią ir mažiausiai 6 mm. storumo. Juo sto­resnė virvelė, tuo lengviau...
Grupės vadovas

Grupės vadovas ir jo pareigos

0
Kiekviena turistinė grupė turi vadovą. Daugiadieniuose turistiniuose žygiuose vadovas privalo turėti padėjėja. Mišrioje vyru ir motoru grupėje. Jeigu vadovas yra vyras, padėjėjas turi boti...
Žygio tema

Turistinio žygio tema

0
Kiekvienas turistinis žygis turi turėti konkrečią temą. Turistinio žygio dalyvių pagrindinis uždavinys yra pažinti savo gimtąjį kraštą, užsigrūdinti ir pailsėti. Žygių temos gali būti...
Turizmo rūšys ir formos

Turizmo rūšys ir formos

0
Turizmas (prancūziškai tuorisme) yra sporto šaka, kuri reiškia kelionę, jungiančią racionalų poilsį su lavinimo arba mokslo uždaviniais. Tai pati populiariausia sporto šaka, kurioje gali...
Kelionės sąmatos sudarymas

Kelionės sąmatos sudarymas

0
Paruošus maršrutą, parinkus keliavimo priemones, sudarius kalendorinį kelionės planą, nustačius kokių ir kiek reikmenų ir maisto produktų pasiimti, numačius nakvynei vietas ir jų pobūdį...
Poilsis

Poilsis

0
Vidurdienį daromas didysis poilsis, trunkąs 3 - 4 valandas, kad žygio dalyviai galėtu ilgiau pailsėti ir pasigaminti karšto maisto. Tokį poilsį reikia daryti karščiausiu...
Grupės susitikimias kelionei

Grupės susitikimas kelionei

0
Turistinei išvykai paskirtą dieną dalyviai renkasi iš anksto sutartu laiku. Vietą sueigai galima pasirinkti gamtoje, kavinėje arba pas ką nors namuose. Pageidautina paskirti kiek galima...