Filmai

Pradžia Video Filmai

Dokumentinis filmas apie senovinius kaimo amatus Musteikos kaime

0

Kaimo gyventojai nuo seno vertėsi drevine bitininkyste, medžiokle, gyvulininkyste, uogavimu, grybavimu, tarp miškų išsibarsčiusiuose daržuose augino žemės ūkio kultūras (bulves, grikius, rugius).

Seniau musteikiškiai laikė ~70 karvių, kurias nuo ankstyvo pavasario ganydavo po miškus ir raistus. 2000 m. kaime buvo ~50 karvių, 2006 m. – mažiau kaip 20. Tuo metu jos vis dar buvo ganomos bendrai – piemuo jas surinkdavo iš šeimininkų ir varydavo iki laukų, plytinčių tarp Kabelių ir Musteikos.

Kaimas garsėja tradiciniais amatais. Iki pat XX a. pr. čia buvo žmonių, mokėjusių tradicinius pynimo, verpimo, audimo, drevinės bitininkystės amatus. Šias tradicijas tęsia kasmet rengiama pynimo stovykla.

Kol skalvių dar nebuvo (E. Jovaišos dokumentinis filmas)

0

Filme pristatoma seniausia Tauragės krašto praeitis – Nemuno žemupio kultūros palikimas, iš kurios išsivystė istorinius laikus pasiekusi skalvių gentis. Lietuvos valstybei susikūrus, mūsų laikus pasiekė įspūdingi pasakojimai apie skalvių pasipriešinimą Kryžiuočių ordinui. Filme kalba mokslininkai: Eugenijus Jovaiša, Valdemaras Šimėnas ir Vytenis Almonaitis.

Karalius Mindaugas

0

Veiksmas vyksta 1263 metų rudens vakarą Lietuvos karaliaus Mindaugo pilyje Vorutoje. [pilnas filmas] [angliški subtitrai]

Eglė žalčių karalienė Vaidybinis filmas

0

Pagal lietuvių liaudies pasaką apie Žemės dukrą Eglę ir Vandens sūnų Žilviną, apie jų gražią, bet jau iš anksto nulemtą meilę. Ekrane Žilvinas – jūrų valdovas, buvęs žmogus, piktos raganos paverstas žalčiu. Tereikia pamilti, ir kerai išsisklaido, Žilvinas virsta jaunuoliu, herojai laimingi gyvena povandeninėje pilyje, auga jų vaikai – Drebulytė, Ąžuolas ir Klevas. Gimtosios žemės išsiilgusią Eglę su vaikais Žilvinas leidžia aplankyti kaimą. Sodiečiai priverčia baukščią Drebulytę išsikviesti tėvą, gaudo jį tinklais ir užmuša. Eglė su vaikais iš skausmo tampa tais medžiais, kurių vardus jie nešioja.

Imu jūsų duoną..

0

Režisieriaus H. Šablevičiaus filme atkuriami senoviniai lietuvių papročiai, dainos, žaidimai, pagal nuolat besisukantį metų ratą: Kūčios, Kalėdos, Užgavenės, Verbos, Velykos, Sekminės, Joninės, rugiapiūtė, linarūtė, vestuvės, Vėlinės.

Dalyvauja Veronika Povilionienė su šeima, folkloriniai ansambliai. Scenarijaus autorius H. Šablevičius, operatorius K. Matuzevičius. Lietuvos kino studija.

Kalendorinės Šventės: Kalėdos, Užgavėnės, Velykos, Kupolės, Rasos…

0

Filme rodomos tradicinės kalendorinės lietuvių šventės – Kūčios, Velykos, Sekminės, Joninės, su jomis susiję papročiai, ritualai, dainos, tradicijos. Kai 1988 m. tradiciniame Baltijos šalių dokumentininkų seminare lietuviams buvo papriekaištauta, esą jie nekuria aktualių filmų, Šablevičius atsakė: „Turime ir mes savo skausmo, apie kurį reikia kalbėti garsiai ir aiškiai, bet yra ne tik publicistika, ne tik ši diena. Yra problemų, atėjusių iš amžių glūdumos. Gal jos dar svarbesnė, negu tos, kurias ryt poryt išspręsime. Tai, kas mūsų kartos gyvenime gali išnykti,- nebeatkursi. Mums turi rūpėti, ką atgaivinti dvasiniame liaudies palikime, ką perduoti jaunimui. Kino dokumentikia šiandien reikia visko: publicistikos, sociologijos, istorijos, kultūros. Svarbu nesustoti prie kažkokių praeinančių, nereikalingų dalykų“. Matyt, ši nuostata buvo svarbi ir kuriant filmą – “Imu jūsų duoną…” tarsi priminimas apie senovinį gyvenimo būdą.

Dokumentinis kino filmas, dalyvauja Veronika Povilionienė su šeima, Vilniaus folkloriniai ansambliai, Varėnos rajono Ašašnykų kaimo dainininkės ir Nedzingės vidurinės mokyklos vaikų folklorinis ansamblis, Pakruojo rajono Linkuvos kultūros namų folklorinis liaudies ansamblis “Linkava”, A. Klovos vadovaujami muzikantai, Zita Kelmickaitė, Norbertas Vėlius, Vytautas Musteikis.

Lietuvių folkloro šaknys

0

Filme rekonstruojami lietuviški papročiai, kaimo darbai įvairiais metų laikais ir apeigos. Skamba aukštaitiškos sutartinės, dzūkų apeiginės ir žemaičių karo dainos. Senoviniai liaudies instrumentai (ragai, skudučiai, ratas), eilės, atskleidžiamos tautinės savimonės formavimosi prielaidos.

Filmavosi Marcelijus Martinaitis, Veronika Povilionienė, Gintaras Tilvytis, Arūnas Ivanauskas, Rima Lozovaitė, Liaudies buities muziejaus Liaudies muzikos teatro artistai, Vilniaus Universiteto dainų ir šokių ansamblis.