Baltų šventadieniai

Pradžia Laidos Baltų šventadieniai
Laidose „Baltų šventadieniai“ aiškinamės, kokios yra pagrindinės baltų šventės, kada jos švenčiamos ir kodėl būtent tuo laiku. Ką jos simbolizuoja ir įprasmina. Kaip jos buvo švenčiamos seniau ir mūsų dienomis įvairiuose Lietuvos regionuose – Žemaitijoje, Aukštaitijoje, Dzūkijoje, Suvalkijoje, Mažojoje Lietuvoje. Laiko ir geografijos „pjūviai“, jaunosios ir senosios kartos požiūriai, jų sugretinimas ir palyginimas padeda susidaryti tikslesnį vaizdą apie baltų šventadienių raidą ir su ja susijusius dvasinės kultūros procesus. Ieškome atsakymo į sudėtingą klausimą – koks yra šiandieninis lietuvių santykis su protėvių kultūra. Kaip mes ją suvokiame ir kiek dar mums aktualios senosios šventės, išlikę papročiai, ritualai, dainos ir šokiai, jų tikrosios prasmės.

Nėra pranešimų, kad būtų rodomas