Grupė ir maršrutas

Grupės sudarymas.

Gerai sudaryta grupė — pagrin­dinis dalykas, nuo kurio priklauso viso sudėtingo žy­gio sėkmė. Grupės branduolys paprastai susideda iš dviejų ar trijų turistų, jau anksčiau keliavusių kartu. Dažniausiai jie yra turistinio žygio idėjos autoriai, parenka būsimo maršruto rajoną, pradeda komplek­tuoti grupę.

Grupė sudaroma iš fiziškai stiprių, mėgstančių ak­tyvų sportą, turinčių maždaug vienodą tos turizmo rūšies patyrimą dalyvių. Vadovo ir jo pavaduotojo kelionių patirtis privalo būti didesnė, negu kitų gru­pės dalyvių. Pageidautina, kad grupės dalyvių dauguma būtų pažįstami iš ankstesnių turistinių kelionių. Rengiantis į žygį, patartina visus grupės daly­vius įtraukti į inventoriaus ruošimą, maršruto studi­javimą, bendras treniruotes, bendrus poilsio dienos žygius. Taip pat pravartu derinti grupės narių turis­tinius polinkius — pamėgimą žvejoti, foto­grafuoti, grybauti ir t. t.

Grupės narių skaičius. Kaip rodo kelionių patirtis, III—V sudėtingumo kategorijos turistiniams žygiams taigos ir kalnų maršrutais geriausia yra 6—7 žmonių grupė. Ji yra judri, pakankamai pajėgi įveikti gam­tines kliūtis, nelaimės atveju — evakuoti iki arti­miausios gyvenvietės nukentėjusįjį ar ligonį. Patogi ir inventoriaus kiekio požiūriu: gerai išsidėsto dvie­jose keturvietėse palapinėse, darganos atveju čia užtenka vietos ir kuprinėms. Turi privalumų ir 7 žmonių grupė: vienam dalyviui susirgus ar pasitrau­kus iš maršruto, ji turi teisę tęsti IV—V sudėtingu­mo kategorijos kelionę.

Didelė grupė (10 ir daugiau žmonių), be kitų žygio metu atsirandančių sunkumų (ilgai užtrunka, nuga­lint gamtines kliūtis, lėtesnis tempas ir t. t.), nera­cionali ir tuo, kad sunku visiems vienu metu gauti atostogas, dažnai pasitaiko, jog kam nors tenka arba vytis grupę, arba anksčiau baigti žygį. Taip pat sun­ku surinkti daug vienodos turistinės patirties žmonių.

PALIKTI KOMENTARĄ

įveskite savo komentarą!
įveskite savo vardą čia