Grupės susitikimias kelionei

Turistinei išvykai paskirtą dieną dalyviai renkasi iš anksto sutartu laiku. Vietą sueigai galima pasirinkti gamtoje, kavinėje arba pas ką nors namuose.

Pageidautina paskirti kiek galima ankstyvesnį laiką sueigai, kad įdomioji iškylos dalis nepasitaikytų pačiu karščiausiu dienos metu.

Paskiriant sueigai laiką, reikia atsižvelgti ne tik į laiką, kuris reikalingas nuvykti iš sueigos vietos į stotį arba prieplauką, bet taip pat ir tą laiką, kurio prireiks pačiai dalyvių sueigai, atvykusiųjų sąrašui patikrinti, bilietams nupirkti ir t. t. Bilietus visoms transporto rūšims pirkti rekomenduojama kolektyviai, surenkant iš anksto reikiamą sumą. Geriau tai padaryti dieną prieš tai. Paskui vadovas turi patikrinti, ar visi teisingai apsirengę, ir po to grupė leidžiasi į kelionę.

Dideliuose miestuose vienas sudėtingiausių klausimų yra nuvykti per miestą iki stoties arba prieplaukos ir įsėsti į traukinį arba autobusą. Čia reikia veikti ypač organizuotai ir sumaniai, o dalyviai turi būti ypatingai drausmingi ir atidūs. Reikia iš anksto numatyti, kad ne visi iš karto galės patekti į tą patį autobusą arba troleibusą, ir dėl to kiekvienam grupės dalyviui turi būti iš anksto žinoma, kuriame sustojime bus sėdama į traukinį arba iš kurios stoties bus vykstama į kelionę pėsčiomis ir kaip patekti į šį punktą. Taip pat iš anksto reikia tiksliai susitarti, kurioje vietoje prie stoties arba autobuso sustojimo grupės dalyviai lauks vienas kito, jei ne visi atvyks tenai vienu laiku.

Taip pat organizuotai reikia sėsti į traukinį arba į laivą jei keliaujama laivu. Kiekvienas žygio dalyvis turi iš anksto būtinai žinoti, kokiame taške reikia išlipti, jei ne visi turistai pateks į tą pati vagoną. Tačiau pageidautina vykti visiems kartu ir dėl to yra tikslinga iš anksto numatyti tam tikrą vagoną į kurį visi pasistengs įsėsti, pavyzdžiui, trečiąjį vagoną nuo garvežio, kaip tai daroma kai kurių turistų tarpe.

Jei vagone pakankamai erdvu, tai reikia pasistengti, kad visi susėstų vienoje vietoje, kad visi galėtų girdėti grupės vadovo aiškinimus. Susėsti arčiau vienas kito patogu ir todėl, kad kelionės metu galima būtų bendrai žaisti. Yra daug žaidimų, tinkančių vagonui, — mįslės, šarados, sugalvotų žodžių spėjimas, žaidimai miestais ir t. t.

Atvykus į vietą, iš kurios prasideda kelionė pėsčiomis, reikia patikrinti, ar visi dalyviai yra vietoje, o paskui kartu su vadovu nustatyti pagal žemėlapį ir kompasą maršruto kryptį ir dar kartą atsiminti pagrindinius užsibrėžtos kelionės etapus.

PALIKTI KOMENTARĄ

įveskite savo komentarą!
įveskite savo vardą čia