Grupės vadovas

Kiekviena turistinė grupė turi vadovą. Daugiadieniuose turistiniuose žygiuose vadovas privalo turėti padėjėja. Mišrioje vyru ir motoru grupėje. Jeigu vadovas yra vyras, padėjėjas turi boti moteris, ir atvirkščiai.

Grupės vadovai gali būti turistinių bazių (ten, kur jos yra) darbuotojai, turistai – instruktoriai, sportininkai arba žmonės, nusimaną apie turistini darbą. Suaugusiųjų grupės vadovą išsirenka patys turistai. Turistinėse bazėse organizuojamų grupių vadovai būna turistinių bazių darbuotojai.

Moksleivių turistinių grupių vadovas gali būti mokytojas, auklėtojas, pomokyklinės įstaigos darbuotojas, aukštųjų mokyklų vyresniųjų kursų studentas, pedagogines mokyklos III-IV kurso moksleivis (ne jaunesnis kaip 18 metu). Vadovo padėjėjas moksleivių grupėse gali būti mokytojas, auklėtojas, pomokykliniu ir kultūros – švietimo įstaigų (bibliotekų, muziejų parku, klubu) darbuotojai, tėvai, studentai.

Mokyklose grupės vadovą skiria direktorius.

Vadovo pareigos ruošiant turistinį žygi:
 1. smulkiai susipažinti su kelionės sąlygomis, konsultantų nurodymais;
 2. numatyti turistinio žygio temą, rajoną, tikslą, paskirstyti grupės dalyviams pareigas;
 3. paruošti turistinio žygio maršrutą ir planą; jeigu galima, praeiti arba pravažiuoti maršrutą;
 4. paruošti žygio dalyvius kraštotyros ir topografijos darbui, pravesti fizinį ir specialų fizinį (atsižvelgiant į keliavimo būdą: pėsčiomis, slidėmis, baidarėmis ir t. t.) pasiruošimą, supažindinti su stovyklos įrengimo, maisto gaminimo žygyje technika;
 5. organizuoti dalyvių medicininę kontrolę;
 6. supažindinti dalyvius su judėjimo gatvėmis ir keliais taisyklėmis;
 7. vadovauti asmeninių reikmenų ir grupinio inventoriaus paruošimui;
 8. sudaryti turistinio žygio sąmatą;
 9. aprūpinti grupę maisto produktais;
 10. sutvarkyti grupės dokumentus, organizuoti ryšį su organizacija, išleidusia grupę į žygi;
 11. patikrinti, kaip grupė pasiruošė žygiui, ir pravesti bandomąjį žygi;

Vadovo pareigos turistinio žygio metu:

 1. prižiūrėti, kad būtų atliktas žygio plane numatytas kraštotyros ir visuomeninis darbas;
 2. rūpintis grupės dalyvių sveikata, saugumu ir elgesiu, palaikyti drausmę. Reikalui esant, suteikti medicininę pagalbą arba evakuoti susirgusi;
 3. prižiūrėti, kad sustojimų bei nakvynės vietose būtų laikomasi sanitarinės priešgaisrinės apsaugos taisyklių;
 4. laikytis dienos režimo, prižiūrėti, kad grupės dalyviai nustatytu laiku ilsėtųsi, valgytų;
 5. neleisti žygio dalyviams atsilikti nuo grupės;
 6. be ypač svarbios priežasties nekeisti maršruto;

Vadovo pareigos grįžus iš žygio:

 1. organizuoti surinktos žygyje medžiagos tvarkymą;
 2. surinktą medžiagą panaudoti turizmui propaguoti;
 3. moksleivių grupės vadovas po daugiadienio turistinio žygio turi organizuoti dalyvių medicininę kontrolę ir pravesti tėvų susirinkimą;

Kaip matyti, turistinės grupės vadovo pareigos ruošiant žygi, žygio metu ir grįžus iš žygio yra sudėtingos ir labai atsakingos, todėl parinkti vadovą reikia labai rūpestingai. Visą turistinės grupės darbą vadovas privalo tik organizuoti, leisdamas kuo plačiau pasireikšti dalyvių savarankiškumui bei iniciatyvai.

PALIKTI KOMENTARĄ

įveskite savo komentarą!
įveskite savo vardą čia