Inventorius. Jo paruošimas ir priežiūra

Svarbiausias inventorius yra patvarus ir tvarkin­gas bei gerai paruoštas dviratis. Tinka tiek kelioni­nis, tiek turistinis. Kelionėms kalnų rajonuose sėk­mingai naudojami atitinkamai sportiniai dviračiai.

Sunkesnėms kelionėms skirto dviračio turi būti vi­dutinio dydžio transmisija, didesnio skersmens pa­dangos, rankiniai stabdžiai priešakiniam ir užpaka­liniam ratams, minkšta sėdynė, reguliuojamas vairas. Atstumas tarp priešakinio ir užpakalinio ratų ašių yra didesnis; patogiau važiuoti raižyta vietove. Ke­lioninių dviračių detalės paprastai yra gana patva­rios kelionėse, rečiau jas reikia remontuoti. Kelio­ninis dviratis yra kiek sunkesnis, negu turistinis.

Teisingai išdėstytas bagažas
1. Teisingai išdėstytas bagažas. 2. Dviračio lagaminai

Dviratį reikia rūpestingai prižiūrėti, kiekvieną kartą prieš važiuojant patikrinti grandinės ir stipinų įtempimą, ratų centravimą, padangų kietumą, stab­džių veikimą, srieginių sujungimų stiprumą, įranki­nės turinį. Važiuojant žiūrėti, kad dalys nebarškėtų. Po kelionės dviratį būtina nuvalyti. Geriausiai valy­ti sausu šepečiu ar skuduru. Jei dviratis purvinas, valoma, kol dar purvas neišdžiūvo. Nuvalius meta­lines dalis patrinti alyvuotu skuduru.

Negalima dviračio laikyti saulės atokaitoje, karš­toje patalpoje, drėgname, šaltame rūsyje, vonios kambaryje. Vasarą geriausia jam vieta koridoriuje arba sausame sandėliuke, o žiemą — šiltesnėje patal­poje pakabintam.

Jeigu dviratį laiku tepsi, lengviau važiuosi, mažiau reikės remontuoti. Prieš tepimą jį reikia švarai nu­valyti. Tepti priešakinę ir užpakalinę įvores, grandi­nę, būgnelį, šakę, pedalus. Naudojamas skystas ir tirš­tas tepalas.

Priešakinė įvorė vieną kartą per sezoną tepama tirštu tepalu, nes jis ilgiau laikosi, geriau izoliuoja guolius nuo dulkių.

Užpakalinę įvorę reikia tepti skystu tepalu (5—10 lašų) kartą per mėnesį. Įpylus daugiau tepalo, blo­giau veikia stabdžiai. Tepalo perteklių galima paša­linti žibalu.

Grandinę geriausiai tepti karštu tepalu porą kartų per sezoną. Nuimtą grandinę išplauname žibale ir gerai išdžioviname, po to ją pamerkiame į pakaitin­tą tepalą. Reikia saugoti, kad tepalas nepradėtų vir­ti. Pamerktą grandinę keletą minučių palaikome, iš­ėmę leidžiame tepalui nuvarvėti ir sausai nutriname skuduru.

Būgnelis tepamas tirštu tepalu vieną kartą per se­zoną.

Šakės guolių dažnai tepti nereikia, tepalo pakanka keleriems metams. Jei važinėjama blogais keliais, tepalą galima keisti porą kartų per sezoną.

Pedalų guolius taip pat tepame retai. Tepalas pa­pildomas, nusukant dangtelį ir per tarpą, esantį tarp pedalo kūgio ir taurelės (keli lašai įvarvinami).

Po kiekvieno tepimo reikia tos dalies paviršių sau­sai nuvalyti.

Dviratis tepamas išardytas. Ardant visada reikia turėti tepalo ir žibalo detalėms plauti.

Kitas asmeninis arba grupinis inventorius yra be­veik toks pat, kaip ir kitų rūšių turizme. Turistui dvi­ratininkui būtina turėti kepuraitę, pirštines, trumpas kelnaites. Apavas turi būti lengvas, patvarus, su pa­kankamai kietu pagrindu, kad kojos padas nesitrintų į pedalą. Taip pat pasiimti sportinius batelius ar­ba basutes, smulkaus remonto reikmenų rinkinį, poli­etileno (ar kitokios plastmases) užtiesalus dviračiui nuo lietaus uždengti.

PALIKTI KOMENTARĄ

įveskite savo komentarą!
įveskite savo vardą čia