Išvykimas iš stovyklos

Išvykstant iš stovyklos, turistai pirmiausia susirenka ir tvarkingai susideda į kuprines savo daiktus. Patikrinti, ar visi daiktai yra, geriausia pagal sąrašą. Sudėjus daiktus, kuprinės sudedamos nuošaliau. Paskui ardomos palapinės ir stovyklos įrengimai: vieni tvarko grupinį inventorių, o ki­ti — stovyklos teritoriją. Ardant stovyklą, reikia užkasti visas duobes ir griovelius, taip pat sulyginti kalnelius, klombas, kad neliktų jokių žymių. Išardyti stalą, laužavie­tę, virtuvę ir kitus įrengimus. Paskiausiai išardyti ir už­pilti žemėmis išvietę.

Visas kartis, karteles ir kitą medžiagą sudėti į vieną vietą. Popiergalius, žabus, liekanas sudeginti, o konservų dėžutes, butelius ir kt. išsinešti su savimi. Užgesinti laužavietę. Pas­kui stovyklos budintieji turi gerai apžiūrėti stovyklos vie­tą, patikrinti, ar kas nors nepalikta. Tik įsitikinus, kad viskas paimta, paliekama stovyklos vieta. Vadovo ir visų turistų pareiga yra stovyklavimo vietą palikti švarią ir tvarkingą — tai įstatymas turistui.

Surinktą grupinį inventorių reikia supakuoti, patikrinti pagal sąrašą ir išskirstyti turistams. Panašiai daroma ir žygio metu, sustojus pietų poilsiui.

Prieš išvykstant turistai išsirikiuoja prie kuprinių. Vadovas čia duoda paskutinius nurodymus, nusako maršrutą, paskiria žvalgą ir galinį. Paliekant stovyklos vietą, turistai paprastai nusifotografuoja, stovyklos garbei sušunka „valio“.

PALIKTI KOMENTARĄ

įveskite savo komentarą!
įveskite savo vardą čia