Kaip nepasiklysti miške?

Visi mėgstame grybauti uogauti ar šiaip ramiai pasivaikščioti po mišką, tačiau gyvenantiems mieste žmonėms tokios išvykos į mišką kartais užtrunka ilgiau nei planuota, prarandama orientacija ir pasiklystama. Kaip to išvengti?
Kaip nepasiklysti miške?

Visi mūsų stambesni miškai pada­linti kvartalais, tarp kurių iš Šiaurės į pietus ir iš rytų į vakaru suskirstytos keturių metrų pločio linijos. Ten, kur jos susikerta, įkasti kvartaliniai stul­pai, ant kurių užrašyti skaičiai, o pa­gal juos galima tiksliai nustatyti pa­saulio šalis.

Užtenka atsiminti tokią taisykle. Kiekvienoje girininkijoje gretimų kvartalų numeriai didėja iš vakarų į rytus ir iš šiaurės į pietus. Pavyzdžiui, priėjote prie stulpo, ant kurio keturių šonų užrašyti tokie skai­čiai: 6, 7, 15, 16. Mažųjų skaičių pora atsukta į šiaurę, didžiųjų į pietus. Tai­gi stulpo briauna tarp 6 ir 7 rodo lini­jos kryptį į šiaurę, o tarp 15 ir 16 — į pietus. Tarp 6 ir 15 bus vakarai, tarp 7 ir 16 — rytai. Mūsų kvartali­nės linijos paprastai nebūna ilgesnės nei kilometras, tad net klaidžiausiame miš­ko kampe, tiesiai žygiuodami, greit išeisite į liniją, ja — prie kvartalinio, o tas jau tiksliai nuves į sutartą vietą. Tik įsidėmėkite, nuo kurio kvartalo pradėjote kelionę, kur reikės grįžti, ir pagal jų numeracijos nuoseklumą ieš­kokite artimiausio kelio.

Orientacija dažniausiai pametama vakarop, kai jau reikia grįžti uogavus ar grybavus, tad gali nebebūti laiko tokioms kvartalinių stulpų studijoms. Todėl pravartu išsibraižyti mišką, pa­dalinti jį kvartalais, sunumeruoti ta tvarka, kaip kad būna numeruojami ir kaip čia aprašyta, ir tokiu būdu pir­miausia išmokti popieriuje, kad vė­liau būtų lengva ir paprasta miške.

Kad nepasiklystumėte, laikykitės šių paprastų elgesio miške taisyklių:

  1. Prieš eidami į mišką, praneškite savo šeimai ar draugams, kur vykstate ir kuriam laikui. Tai viena iš pagrindinių taisyklių, taikomų bet kuriai bet kokios sudėties kampanijai. Jei negrįšite iki nustatyto laiko, tikrai pradės jūsų ieškoti. Prisiminkite tai.
  2. Nuspręskite apsistojimo ir grįžimo laiką. Jei jūs ir jūsų kompanija atvykstate į mišką uogauti ar grybauti, būtinai nuspręskite, kas ir kokia kryptimi eis, susitarkite, kuriuo laiku turėtumėte grįžti į aikštelę. Jei pasiklysite, tai padės laiku pradėti paieškas nurodyta kryptimi.
  3. Paimk viską, ko reikia. Vykdami į mišką būtinai pasiimkite būtiniausius daiktus, būtent: kompasą, peilį, degtukus, įkrautą mobilųjį telefoną, nedidelį maisto davinį, lengvus atsarginius drabužius. Degtukus ir drabužius supakuokite į polietileną, kad lyjant jie nesušlaptų.
  4. Apsirenkite ryškiais drabužiais! Gelbėtojai pataria miške dėvėti ryškių spalvų drabužius, o ne maskuotis, kaip tai daro daugelis. Faktas yra tas, kad kamufliažas gerokai apsunkina pasiklydusių žmonių paiešką, o ryškūs drabužiai leis pastebėti žmogų tarp žalių medžių ir krūmų.
  5. Apsidairykite apylinkėje. Prieš įeidami į mišką, išsiaiškinkite, kur yra pagrindiniai orientyrai: keliai, upės, upeliai, gyvenvietės, kad schematiškai įsivaizduotumėte vietovės, kuria eisite, ribas. Naudodami kompasą nustatykite kryptis, kad sužinotumėte, kuria kryptimi grįšite. Jei neturite kompaso, prisiminkite, iš kurios pusės šviečia saulė. Grįžtant turėtų šviesti iš kitos pusės.

Ką daryti, jei pasiklydau miške?

Jei suprantate, kad negalite susiorientuoti vietoje ir nežinote, kaip išeiti iš miško, nepanikuokite, susiburkite, prisiminkite pagrindines žinias apie elgesį miške:

Sustokite

Jei suvokiate, kad pasiklydote, protingiausia yra sustoti. Pasistenkite susisiekti su giminaičiais, artimaisiais ar draugais (tais, su kuriais atvykote), ir būtinai paskambinkite gelbėjimo tarnybai. Jei nepavyksta su kuo nors susisiekti (nepakanka ryšio, išsikrovė telefono baterija ir pan.) – nepanikuokite! Jei pradėsite skubėti pirmyn ir atgal, jausitės taip, tarsi miškas jus „prarytų“ ir tikrai kils panika, o tai gali tik pakenkti. Be to, nuo kvailo lakstymo prakaituosite, o tada galite peršalti. Štai kodėl reikia sustoti vietoje ir nusiraminti, stengtis nepanikuoti.

Įsiklausykite

Prisiminkite, kur ir kaip ėjote, klausykite garsų, rodančių žmonių artumą. Žinokite, kad tyloje (ypač vakare) įvairių garsų girdimumas yra toks:

  • automobilio judėjimas greitkeliu 1 – 2 km;
  • automobilio judėjimas gruntiniu keliu 1 km;
  • šautuvo šūvis 2 – 4 km;
  • pokalbis – 250 m;
  • garsus verksmas 1 – 1,5 km.

Neskubėkite sekti garsą. Būtina kelis kartus patikrinti jo kryptį. Garsas geriausiai girdimas ant kalvos, kai nurimsta vėjas.

Būkite išgirsti ir matomi

Beje, garsinius signalus galite duoti smogdami lazda į medžius, garsas iš jų sklinda toli per mišką.

Neeikvokite šilumos

Jei pasidarėte matomas, tuomet protinga pasistatyti sau trobelę, kurioje kaip statybinė medžiaga tiks eglės šakos ir samanos. Kad būtų šilta, galima užkurti ugnį.

Atminkite: tikrai jūsų ieškos, tačiau išsigelbėjimas labai priklauso nuo jūsų kompetentingo elgesio miške!

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Panašūs straipsniai
Saugumas žiemos kelionėse

Saugumas žiemos kelionėse

Į kelionę išvykstama pailsėti, patirti malonumų, susipažinti su krašto gamta ir t. t. Tačiau reikia su­prasti, kad dėl sveikatos, menko fizinio pasiruoši­mo, užsigrūdinimo arba būdo bruožų ne visi turis­tai, nors jie ir labai to norėtų, gali dalyvauti sudė­tingose kelionėse.
Plačiau
Dviračių remontas žygio metu

Dviračių remontas žygio metu

Sugedus dviračiui, pirmiausia reikia išsiaiškinti, ar galima patiems gedimą pataisyti. Jei gedimas rim­tas, geriausiai dviratį nugabenti į artimiausią gy­venvietę, kur galima gauti reikiamų įrankių ar rasti mechanines dirbtuves. Sugedusias dalis pakeisti, smulkesnį remontą daryti vietoje. Neturint atsargi­nių dalių, viskas priklauso nuo remontininko inicia­tyvos ir išradingumo.
Plačiau
Kelionės sąmatos sudarymas

Kelionės sąmatos sudarymas

Reikia atminti, kad sąmata turi būti sudaroma tiksliai atsižvelgiant į visas galimas išlaidas ir kad, pamiršus sudarant sąmatą kokias nors reikalingas išlaidas, grupė baigiantis kelionei gali atsidurti labai sunkioje būklėje, bus priversta pusbadžiauti arba atsisakyti nuo paskutinių kelionės dienų.
Plačiau