Kaip pasinaudoti meteorologiniais duomenimis

Atidžiai stebint orus ir jų permainas, nesunku vie­nu metu pastebėti po keletą požymių, kurie kartais gali vienas kitam prieštarauti. Kartais tie požymiai būna neryškūs arba išsidėsto neįprasta tvarka. Daž­niausiai taip atsitinka neįgudusiems stebėtojams, kuriems dauguma aprašytų reiškinių iš pradžių at­rodo vienas į kitą panašūs. Tačiau pasitaiko apsi­rikti ir įgudusiam stebėtojui, jeigu, pavyzdžiui, ste­bėjimai vykdomi tokioje vietovėje, kurioje stipriai reiškiasi vietiniai orų veiksniai arba koks labai retas orų kaitos atvejis. Būtina nepamiršti, kad: a) oro spėjimas tuo tikresnis, kuo daugiau surenkama vie­nas kitą patvirtinančių požymių; b) esant keletui priešingų požymių, pirmenybę reikia duoti tiems, kurie pastebėti paskutiniai, rodo greitą oro pasikeitimą, taip pat ryškesniems. Visais šitais atvejais lau­kiamas pasikeitimas greičiausiai bus atsitiktinis; c) kuo lėčiau keičiasi orų rodikliai, tuo vėliau reikia laukti permainos. Pastaruoju atveju labiau tikėtina, kad ši permaina bus pastovi. Staigiai pasirodžius permainos rodikliams, ji ateis greitai, tačiau veikiau­siai bus trumpalaikė; d) rudenį labiau reikia tikėtis blogo oro, o vasarą — pasitikėti gero oro požymiais; e) labiau tikėtina, kai reiškinio požymiai atsiranda toje pusėje, iš kur pučia vėjas arba iš kur slenka debesys.

Kalnuose ir prie didelių vandens telkinių reikia būti ypač atidžiam, nes čia bendrą oro pasikeitimą rodančius požymius lengva sumaišyti su tais reiš­kiniais, kurie atsiranda dėl vietinių priežasčių. Tą patį oro keitimąsi kalnuose gali rodyti ne tie patys požymiai, kaip lygumose. Gyvenamajai vietai būdin­gi orų kaitos požymiai kartais gali netikti kelionės rajonui ir panašiai. Dėl to čia aprašytų požymių ne­galima taikyti visur ir visada. Juos reikia nuolat tik­rinti, įjungti naujus pastebėtus dėsningumus, pirme­nybę teikti tiems, kurie dažniau pasitvirtina. Keliau­jant rekomenduojama vesti orų žurnalą, kuriame užrašomi ne tik stebėjimų duomenys, bet ir numatomas oro pobūdis. Taip pat reikia pasižymėti, pagal kokius požymius ir kaip anksti buvo numatyta ar numatymas pasitvirtino, ar ne, dėl kokios priežasties. Užrašų medžiagą aptarti kartu su kitais praėjusios dienos įvykiais, pavyzdžiui, vakare prie laužo. Tai duos progos pasidalyti žiniomis bei orų numatymo įgūdžiais, padės išvengti subjektyvaus oro sąlygų vertinimo.

PALIKTI KOMENTARĄ

įveskite savo komentarą!
įveskite savo vardą čia