Kam reikalingos žinios apie orus ir klimatą

Turistai, keliaudami toliau nuo apgyventų vietų, susiduria ne tik su gamtos grožybėmis. Jie būna la­biau priklausomi nuo tiesioginio gamtos stichijos poveikio, kuris nesugebantiems prisitaikyti gali at­nešti ir nelaimių. Šia prasme ypač svarbūs oro reiš­kiniai: nuo gero ar blogo oro priklauso ne tik turis­to nuotaika bei savijauta, bet ir visos kelionės sėk­mė. Žinios apie numatomo aplankyti rajono klimatą ir žygio metu labiausiai tikėtiną orų režimą reika­lingos visuose pasiruošimo kelionei etapuose. Apie tai reikia prisiminti, renkantis kelionės rajoną ir lai­ką, komplektuojant žygio aprangą ir nustatant mai­tinimo racioną. Be tokių žinių sunku pasirinkti tin­kamiausią maršruto variantą ir sudaryti žygio gra­fiką. Dar labiau jų prisireikia paties žygio metu. Prieš žygį būtina įsitikinti, kaip grupė sugeba pasi­naudoti žiniomis apie klimatą ir numatyti žygio me­tu galinčias pasitaikyti orų permainas, ar moka apsisaugoti nuo darganų, panaudodama tas priemo­nes, kurios surandamos pakelėje ar yra turisto kup­rinėje.

Turizmui svarbius orų reiškinius, jų prigimtį bei paprasčiausius numatymo ir apsisaugojimo būdus nagrinėja turistinė meteorologija. Orai — tai atmosferos būsenos elementų (tempera­tūros, drėgmės, vėjo ir kt.) bei įvairių ore vykstan­čių reiškinių tam tikros sankaupos (deriniai), dės­ningai kintančios per parą ir per metus. Tai nely­ginant ore nuolat vykstančių šilumos ir drėgmės kaitos procesų atskiri momentai. Orų dėsningos kai­tos būdingus bruožus, pasikartojančius kurioje nors vietovėje per daugelį metų, vadiname tos vietovės klimatu. Orai ir klimatas — tai susijusios sąvokos, kurių pirmoji skirta atmosferos fizinės būsenos re­žimui, o antroji — jos statistiniams rodikliams api­bendrinti. Oro slėgis, vėjas, temperatūra, drėgmė ir kiti elementai išmatuojami prietaisais, o daugumai atmosferoje vykstančių reiškinių apskaičiuojamas pasikartojimo dažnumas.

PALIKTI KOMENTARĄ

įveskite savo komentarą!
įveskite savo vardą čia