Kelionės sąmatos sudarymas

Reikia atminti, kad sąmata turi būti sudaroma tiksliai atsižvelgiant į visas galimas išlaidas ir kad, pamiršus sudarant sąmatą kokias nors reikalingas išlaidas, grupė baigiantis kelionei gali atsidurti labai sunkioje būklėje, bus priversta pusbadžiauti arba atsisakyti nuo paskutinių kelionės dienų.
Kelionės sąmatos sudarymas

Paruošus maršrutą, parinkus keliavimo priemones, sudarius kalendorinį kelionės planą, nustačius kokių ir kiek reikmenų ir maisto produktų pasiimti, numačius nakvynei vietas ir jų pobūdį (palapinėse, turistų namuose ir pan.), sudarius kraštotyrinio darbo kelionėje planą ir nustačius to darbo pobūdį ir mastą, galima imtis sudaryti kelionės sąmatą (apytikrė kelionės suma numatoma dar rengiant maršrutą ir sudarant grupę).

Turistinės kelionės sąmata susideda iš šių dalių:

 1. Transporto išlaidos.
 2. Aprangos ir įrengimų įsigijimas.
 3. Išlaidos maistui.
 4. Nakvynės išlaidos.
 5. Išlaidos ekskursijoms.
 6. Kitos išlaidos.
 7. Avarijų fondas.

Skyriuje „Transporto išlaidos” numatoma:

 • Autobusų (traukinių) bilietų ten ir atgal kaina.
 • Bagažo gabenimo išlaidos.
 • Vietinio transporto išlaidos (automobilis, vežimai, nešulių gabenimas ir pan.) ir kitos galimos transporto išlaidų rūšys.
 • Skyriuje „Aprangos ir įrengimų įsigijimas” įrašomos numatomos išlaidos tiems grupinės aprangos ir įrengimų reikmenims įsigyti, kurie negali būti suteikti dalyviams, arba jų nuomojimo išlaidos, o taip pat išlaidos specialiai aprangai įsigyti.
 • Skyriuje „Išlaidos maistui” nurodomos visos numatomos išlaidos maisto produktams tiek grupės sudarymo vietoje, tiek ir kelionėje.
 • Sekančiame skyriuje — „Nakvynės išlaidos” — numatomos išlaidos apmokėti už nakvynę gyvenamosiose vietovėse, turistinėse bazėse ir pan.
 • Į skyrių „Išlaidos ekskursijoms” įeina išlaidos bilietams į muziejus nupirkti, ekskursijos vadovams apmokėti ir reikiamam transportui, norint atlikti tą ar kitą ekskursiją, apmokėti.
 • Skyriuje „Kitos išlaidos” įrašomos išlaidos žygio vaistinėlei įsigyti ir kitos smulkios išlaidos.

Ir, pagaliau, sąmatoje reikia numatyti vadinamąjį avarijų fondą, kurio dydis nustatomas maždaug nuo penkių iki penkiolikos procentų visos sąmatos, priklausomai nuo jos dydžio. Juo didesnė sąmata, tuo mažesnis yra atskaitymų į avarijų fondą procentas. Avarijų fondas naudojamas tik išimtinais atvejais — užtrukus kelionėje dėl transporto kaltės arba dėl stichinių nelaimių, susirgus žygio dalyviui ir pan.

Reikia atminti, kad sąmata turi būti sudaroma tiksliai atsižvelgiant į visas galimas išlaidas ir kad, pamiršus sudarant sąmatą kokias nors reikalingas išlaidas, grupė baigiantis kelionei gali atsidurti labai sunkioje būklėje, bus priversta pusbadžiauti arba atsisakyti nuo paskutinių kelionės dienų.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Panašūs straipsniai
Dviračių remontas žygio metu

Dviračių remontas žygio metu

Sugedus dviračiui, pirmiausia reikia išsiaiškinti, ar galima patiems gedimą pataisyti. Jei gedimas rim­tas, geriausiai dviratį nugabenti į artimiausią gy­venvietę, kur galima gauti reikiamų įrankių ar rasti mechanines dirbtuves. Sugedusias dalis pakeisti, smulkesnį remontą daryti vietoje. Neturint atsargi­nių dalių, viskas priklauso nuo remontininko inicia­tyvos ir išradingumo.
Plačiau