Lietuvos ežerai

Lygus, kaip veidrodis, ežero paviršius vilioja keliautojų po jį pasiirti, aplankyti jo krantus, pamedžioti gražių vaizdų fo­toaparatu. Ežerų krantuose foto mėgėjas ras daugiau temų, kaip bet kur kitur: čia ir ežero perspektyva, įvairūs atstumai, kontrastai, visa šešėlių harmonija, čia gausingi „reginiai mėnulio šviesoje“ — prieš saulę, čia — gyvas pryšakinis pla­nas — valtys, ypač burinės, žvejai, tink­lai…

Ypač patogūs ežerai burinėms val­tims, kurios čia turi kur pasisukioti, plaukiant prieš vėją. Plaukiant baidare reikia kiek atsargumo, nes ežeruose gali kilti didelės bangos; įvykus nelaimei eže­ro krantų sunkiau pasiekti, kaip upėje.

Turtingiausia eže­rais Utenos apskritis, kur yra per 350 ežerų; Trakų apskrity yra apie 230 eže­rų, beveik po 200 ežerų turi Zarasų ir Alytaus apskritys; apie 120 ežerų yra Seinų aps., apie 100 — Ukmergės aps., po 75 ežerus turi Rokiškio ir Telšių aps., 50 — Mariampolės, 45 — Šiaulių, po 25— Raseinių ir Vilkaviškio. Mažiausia ežerų Kėdainių ir Šakių apskrityse, vos po vie­ną; kitur — tarp 7 ir 20.

Didžiausi ežerai yra Vilniaus krašte; Snūdas su Strustu, Svyriai, Drūkšiai, Drivėta, Smolta, Švokšta, Miastra ir kiti. Lietuvoje didžiausias yra Dusios ežeras, Dzūkijoje.

Plaukiojimui baidare labai įdomūs ilgi ir siauri ežerai. Tokių turime nemaža; bendras Sartų ežero šakų ilgis yra 31 km, Aisėtos ežero ilgis 16 km, su šakomis apie 25 km, Lakajų ežerai su kaimyninių ežerų grandine atskleidžia turistui apie 40 km nevaržomo kelio. Kitų ežerų salos, pu­siasaliai ir įlankos sudaro tikrą labirintą; tokie — Stirniai, Virkšta, iš dalies Avilys ir Rubikiai.

Kam patinka platus ežero paviršius, pav., buriniam sportui, tas pasirinks at­virus ežerus — Dusią, Luodį ir panašius.

Daugelio ežerų lankymą galima suderinti su kelione upėmis. Taip, plaukiant Šventąja, leng­vai aplankomi Luodžio, Samavos, Duseto, Sartų ir kiti ežerai. Užtat iš Ma­ištų apylinkės ežerų upės teka į Žeimeną, į Vilniaus kraštą. Zarasų ir Utenos apskrityse ežerų tiek gau­siu, kad nesunku iš vieno į kitą pergabenti arba pervilkti valtį.

Prof. Steponas Kolupaila

PALIKTI KOMENTARĄ

įveskite savo komentarą!
įveskite savo vardą čia