Maršruto parinkimas ir sudarymas

Negalima leistis į kelionę, nenusistačius iš anksto, kokiu tikslu tu rengiesi išvykti ir kur. Dėl to reikia nustatyti pagrindinį kelionės tikslą dar prieš parenkant maršrutą.

Jei kelionės tikslas yra  susipažinti su savo gamta, kultūra, kulinarija ar istorija, maršrutas turi vykti charakteringiausiomis tuo atžvilgiu vietomis.

Kiekvienas maršrutas turi turėti pagrindinį tikslą: studijuoti gyventojų istoriją, gyvenimą
ir buitį, geologinę vietovės struktūrą, augalų ir gyvulių pasaulį ir pan. Be to, į jį būtinai turi būti įtraukta bendrojo lavinimosi medžiaga padedanti susipažinti su vietos įdomybėmis.

Nedera per daug užsibrėžti ir perkrauti maršruto sunkiai įvykdomais uždaviniais. Reikia suderinti turistų tiriamąjį darbą su organizuotu poilsiu. Iš kelionės turistas turi grįžti pailsėjęs ir įgavęs sveikatos. Dėl to maršruto parinkimas ir sudarymas yra vienas
pagrindinių ir atsakingųjų pasirengimo žygiui momentų.

Nustačius kelionės tikslą ir uždavinį, reikia pasitarti su prityrusiais turistais, kraštotyrininkais, regioninių parkų ar turizmo informacijos centrų darbuotojais, koks maršrutas geriausiai atitiks užsibrėžtus uždavinius, ką verta pamatyti, kokią literatūrą galima paskaityti, kokiais topografiniais žemėlapiais ir kelionės vadovais naudotis.

Reikia taip pat susipažinti ir su klimatinėmis viso maršruto sąlygomis. Šis darbas yra sunkus. Reikia įtraukti į jį visus žygio dalyvius, paskirsčius darbą jų tarpe, atsižvelgiant į kiekvieno polinkius ir interesus.

Kai visos reikiamos žinios bus surinktos ir jas grupė apsvarstys, maršrutą galima pažymėti žemėlapyje; po to pasirinktą kelią reikia dar kartą patikrinti su konsultantu. Patartina taip pat iš anksto sudaryti kalendorinį kelionės planą. Jame reikia nustatyti dienos žygių ilgumą ir apžiūrėjimo objektus, apytikriai numatyti tų arba kitų medžiagų rinkimo, nakvynių ir poilsio vietas. Poilsį pageidautina rengti įdomiose vietose.

Galutinai paruoštas maršrutas būtinai turi būti smulkiai apsvarstytas turistų grupės visuotiniame susirinkime, kad kiekvienas dalyvis jį aiškiai suprastų. Nereikia pamiršti, kad maršruto parinkimas turi būti glaudžiai susijęs su grupės pasirinktu keliavimo būdu, kadangi pėsčiojo turisto maršrutas dėl visiškai suprantamų priežasčių bus kitoks, negu keliaujančio valtimi arba dviračiu turisto maršrutas.

Sudarant kalendorinį ilgos kelionės planą, visada reikia numatyti keletą dienų blogo oro atvejui, o taip pat sutikimui kelionėje ko nors įdomaus, bei nenumatyto plane, skaičiuojant
vieną-dvi dienas per savaitę, priklausomai nuo klimatinių rajono aplinkybių ir metų laiko, kuriuo vyksta kelionė.

Sudarant maršrutą ir nustatant jo ilgumą, reikia vadovautis tuo, kiek laiko truks atostogos ir kiek turima lėšų ir maisto produktų.

Maršruto ruošimo laikotarpiu pageidautina užmegzti susirašinėjimą su kraštotyros muziejais, turistinėmis ir kitomis organizacijomis, siekiant gauti tikslesnių ir naujesnių žinių apie tai, ką reikia apžiūrėti, apie vietinį transportą, apie galimumą gauti nakvynę, maisto produktų.

PALIKTI KOMENTARĄ

įveskite savo komentarą!
įveskite savo vardą čia