Maudymasis ir saulė

Vasaros metu maudytis upėje, ežere ar jūroje yra labai naudinga ir yra gera priemonė žmogaus kūno švaru­mui palaikyti, užsigrūdinti, o taip pat ir savijautai pagerinti Bet maudymas greta savo gerųjų pusių, turi ir blogų, ypatingai, jei mažai nusimanoma apie maudymosi higieną.

Tenka atsiminti, kad maudymasis prie žemesnės, kaip 18 laipsnių temperatūros naudos neatneša, nes labai daug išnaudojama kūno šilimos, kas organizmui tik kenksminga.

Eidamas maudytis atsimink ir pri­silaikyk šių nurodymų:

  1. Į vandenį galima eiti tik turint šiltą odą, bet nesušilusią, nesuprakai­tavusią, nes tas gali pakenkti. Taigi, pirma reikia atvėsti nenusirengus ir eiti į vandenį su normaliu širdies pla­kimu ir kvėpavimu.
  2. Pavojinga maudytis visiškai nie­ko nevalgius (ant tuščiųjų) arba tuo­jau ir daug privalgius. Geriausia, jei nuo valgio perėjo bent trys valandos.
  3. Pasirenk nusirengimui vietą, kur nėra vėjo, ir nusirengęs tuojau eik į vandenį. Jei šiek tiek įbridęs susivilginsi vandeniu pažastis ir galvą, tai neatrodys taip baisus vandens šal­tumas.
  4. Negera įbridus į vandenį nie­ko neveikiant stovėti, o reikalinga kuo daugiau judėti, plaukioti.
  5. Maudytis paprastai galima nuo 5 iki 15 minučių. Kuo vanduo šaltes­nis tuo maudytis trumpiau. Jei jau pajunti šaltį, ima šiurpuliai krėsti, reiškia per ilgai maudaisi.
  6. Nusimaudyti pakanka vieną kartą į dieną. Jei jau labai šilta, ga­lima ir du kartu, tik svarbu, kad po pirmo maudymosi būtų perėję nema­žiau 2 val.
  7. Išėjęs iš vandens gerai nusi­trink odą ir iššluostyk plaukus. Rei­kia greitai apsirengti ir daugiau judėti, kad pakelti kūno šilimą. Pasimaudžius ir parėjus namo reikia pasilsėt. Dar kas svarbu kiekvienam atsiminti, kad maudytis, ypač besimaudant plaukyti, negali žmonės turį silpną širdį, arba sergą plaučių ir inkstų ligomis.

Saulė

Greta vandens ir maudymosi, turi didelę reikšmę į žmogaus sveikatą saulė. Ne be reikalo graikai turi tokią patarlę: „Kur neįeina saulė, ten įeina gydytojas“. Todėl labai naudinga vasaros metu prasivėdinti ant saulės, kaip sakoma, priimti saulės vonias. Saulė pagydo nuo daugelio ligų ir negalavimų, sustiprina žmogų ir su­teikia jam energijos. Bet ir čia, kaip ir maudantis, nežinant kaitinimosi higienos, gali vieton naudos tik pa­kenkti. Todėl kaitintis reikia priprasti tik pamažu. Geriausia pradžioje tik atskiras kūno dalis kaitinti saulėje ir tik po keletą minučių. Ir taip tolyn tą laiką ilginti. Kada jau visas kūnas bus įpratęs, galima ant saulės išgulėti ir porą valandų, kad neįvyktų saulės trenksmas, galvą pridengti balta skrybėle ar skepetaite. Baigus kaitintis reikia nusiplauti vėsiu vandeniu.

Be higienos reikalavimų reikia atsi­minti dar atsargumo reikalavimus:

Neik maudytis pats vienas. Nesi­mokyk plaukti giliame vandeny. Van­deny nekrėsk kvailų juokų su drau­gais, nesinarstyk prievarta. Jei be­plaukiant užeina konvulsijos (mėšlun­gis), suriečia koją, — nenusigąsk, o atsigulk ant nugaros ir stenkis pama­žu ranką ar koją ištiesti. Jos papras­tai tęsiasi neilgiau pusės minutės.

V. Kviklys

® „Skautų aidas“ 1930 m. nr.: 5 – 6.

PALIKTI KOMENTARĄ

įveskite savo komentarą!
įveskite savo vardą čia