Mazgų rišimas

Skautas privalo mokėti rišti mazgus greit ir vik­riai. Jis turi mokėti rišti net nežiūrėdamas, užmerk­tom akim. Mazgų žinojimas yra skautui didelė pa­rama tarnaujant artimiesiems ir stovyklaujant. Skautų mazgai pasižymi tuo, kad jie išlaiko didelį sunkumą ir yra greit ir lengvai atrišami. Brėžinyje parodyta, kaip mazgai rišami.

Mazgai

 • 1 ir 2 Paprasti mazgai.
 • 3 Veržianti kilpa.
 • 4 Neveržianti kilpa.
 • 5 Gerasis (tikrasis) mazgas — vartojamas dviems vienodo storio virvių galams surišti.
 • 6 Žvejų mazgas — meškerei rišti; greit rišamas, lengvai atmezgamas.
 • 7 Audėjų mazgas—vartojamas audžiant ir vienodo storio virvių galams surišti.
 • 8 ir 8a Trumpinamasis mazgas — vir­vei sutrumpinti, jos nepjaunant.
 • 9 ir 9a Piemenų mazgas — tinka dideliam įtempimui ir rišant prie medžio ir stiebo. Piemens vartoja pririšti botagą.
 • 10 ir 10a Mirties (arba pagalbos) kilpa — vartojama žmogui iš aukštumos nuleisti, nesuveržiant jo; skęstančiam gelbėti.
 • 11 Kalinio kilpa — vartojama iš medžio ar iš namo nusileisti, virvės nepririšant. Nusileidus žemėn, virvė lengvai nutraukiama.
 • 12 Ryšulio mazgas — ryšuliui įrišti ir pa­togiau nešti.
 • 13 Pionierių mazgai — vartojami pionie­rių praktikoje (statant tiltus, kopėčias ir pan.).
 • 14 a, b, c, d. Virvės trumpinimas — ne­šant virvę su savim.
 • 15 Virvės galo įrišimas.

PALIKTI KOMENTARĄ

įveskite savo komentarą!
įveskite savo vardą čia