Medžiagos apie maršruto rajoną rinkimas

Nustačius maršruto rajoną, kelionės tikslą ir pasiskirs­čius pareigas, prieš sudarant žygio maršrutą, reikia nuo­dugniai susipažinti su maršruto rajonu, tai yra surinkti medžiagą apie rajono, kuriuo bus keliaujama, reljefą, geo­logines ypatybes, augaliją, istorinę praeitį, ar­chitektūrinius paminklus ir kitus lankytinus objektus. Tam reikalui reikia panaudoti literatūrą, internetą, konsultuotis su kraš­totyros muziejais, turizmo informaciniais centrais ir žinančiais tą rajoną žmonėmis. Pirmiausia kelionės rajonas nagrinėjamas atsižvelgiant į žygio tikslą, tačiau, kad geriau pažintumėte kraštą, patartina prie žygį išnagrinėti rajoną visapusiškai. Taigi, kraštotyra – krašto pažinimas – turi prasidėti dar ruošiantis žygiui. Medžiagą apie kelionės rajoną gali rinkti visi grupės dalyviai. Darbas paskirstomas pagal kiekvieno turisto kraštotyrines pareigas. Taigi, istorikas rinks medžiagą apie rajono istorinę praeitį, geografas – apie geografines savybes, tautosakininkas susipažins su jau išleistais tautosakos rinkiniais, gamtininkas sužinos, kokią augaliją teks pamatyti keliaujant. Panašiai darys turintieji kitas kraštotyrines pareigas.

Jeigu rajonas pasižymi gausia istorine medžiaga, tai rinkti medžiagą istorijos klausimais galima paskirti ne po vieną, bet po du arba daugiau turistų.

Su surinkta medžiaga visi žygio dalyviai susipažįsta grupės susirinkime, kur kiekvienas trumpai papasakoja, ką įdomaus ir naujo jis sužinojo tuo ar kitu klausimu apie kelionės rajoną, ir nurodo, kokios vietovės bei objektai maršruto rajone yra lankytini. Reikia tiksliai nurodyti, kur yra siūlomi aplankyti objektai (nurodyti koordinates). Išklau­sius apžvalginius pasakojimus, galima matyti, kokie klau­simai literatūroje aprašyti mažiau arba visiškai neapra­šyti, ką įdomaus galima pamatyti ir sužinoti keliaujant tuo rajonu. Sudarant žygio planą, į tai kaip tik reikia at­sižvelgti.

Kiekvienas turistas privalo ne tik rinkti medžiaga pa­gal pasirinktą kraštotyros sritį, bet taip pat pasiruošti darbui žygyje. Tautosakininkas turi žinoti, kaip užrašinėti liaudies kūrybą, topografas – kaip braižyti planus, daryti akines nuotraukas, fotografas – ką pasiimti į žygį, ką ir kaip fotografuoti, etnografas – kaip rinkti eksponatus, aprašyti objektus.

Prieš kelionę reikia įsigyti rajono, kuriuo grupė keliaus, stambaus ( 1 : 100 000, 1 : 200 000) arba bent vidutinio ( 1 : 300 000 ar 1 : 600 000) mastelio žemėlapį.

PALIKTI KOMENTARĄ

įveskite savo komentarą!
įveskite savo vardą čia