Pasiruošimas kelionėms slidėmis

Pasiruošimas kelionėms slidėmis

Kelionės slidėmis daug kuo skiriasi nuo kitų keliavimo būdų. Turistui tenka keliauti, esant storai ir puriai sniego dangai, dideliems šalčiams, siaučiant pūgoms, smarkiai raižytose vietovėse, neretai kalnuose, dažniausiai pačiam minant vėžes. Jei pėsčio mis gali keliauti kiekvienas sveikas žmogus, ta sudėtingesnėse kelionėse slidėmis nepakanka net pa­prastų slidinėjimo sugebėjimų. Būtini įgūdžiai slidinėti su kuprine. Priešingu atveju — net ir gerą slidininką valdo kuprinė. Tokių kelionių metu ilgą laiką beveik visos žmogaus kūno raumenų grupės gauna didelį krūvį. Tai padidina medžiagų apykaitą organizme, širdies ir plaučių darbą, organizmo atspa­rumą ne tik peršalimui, bet ir kitoms ligoms.

Grupės subūrimas

Parenkant grupę, reikia žiūrėti kad jos nariai būtų vienodo pajėgumo, nes priešin­gu atveju šąla pajėgesnieji, laukdami silpnesniųjų, arba sušilę, nuvargsta silpnesnieji, stengdamiesi ne­atsilikti nuo pajėgesniųjų.

Kiekvienam grupės kandidatui keliami šie reika­lavimai:

  • bendras fizinis pasiruošimas;
  • drausmingumas;
  • turėti kelionei reikalingą inventorių ir lėšas.

Kai tos pačios sudėties grupė keliauja lengvesnio sudėrtingumo maršrutais, tuomet ke­lionės draugai susigyvena, gerai pažįsta vienas kitą

Į lengvo sudėtingumo kategorijų keliones geriausia vykti ne mažiau kaip keturiese, o į sunkaus sudėtin­gumo kategorijų keliones—grupei iš 8—10 žmonių.

Kiekvienas grupės dalyvis, dar prieš išvykdamas į kelionę, turi žinoti, kokios gamtinės sąlygos jo laukia kelionės rajone, kokie galimi sunkumai ir pa­vojai, ką naujo ir įdomaus galės pamatyti.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Panašūs straipsniai
Saugumas žiemos kelionėse

Saugumas žiemos kelionėse

Į kelionę išvykstama pailsėti, patirti malonumų, susipažinti su krašto gamta ir t. t. Tačiau reikia su­prasti, kad dėl sveikatos, menko fizinio pasiruoši­mo, užsigrūdinimo arba būdo bruožų ne visi turis­tai, nors jie ir labai to norėtų, gali dalyvauti sudė­tingose kelionėse.
Plačiau
Kelionės sąmatos sudarymas

Kelionės sąmatos sudarymas

Reikia atminti, kad sąmata turi būti sudaroma tiksliai atsižvelgiant į visas galimas išlaidas ir kad, pamiršus sudarant sąmatą kokias nors reikalingas išlaidas, grupė baigiantis kelionei gali atsidurti labai sunkioje būklėje, bus priversta pusbadžiauti arba atsisakyti nuo paskutinių kelionės dienų.
Plačiau
Dviračių remontas žygio metu

Dviračių remontas žygio metu

Sugedus dviračiui, pirmiausia reikia išsiaiškinti, ar galima patiems gedimą pataisyti. Jei gedimas rim­tas, geriausiai dviratį nugabenti į artimiausią gy­venvietę, kur galima gauti reikiamų įrankių ar rasti mechanines dirbtuves. Sugedusias dalis pakeisti, smulkesnį remontą daryti vietoje. Neturint atsargi­nių dalių, viskas priklauso nuo remontininko inicia­tyvos ir išradingumo.
Plačiau