Žygio metu slidės, lazdos ir apkaustai neretai sulūžta ir sugenda. Reikia mokėti juos taisyti kelionėje savo priemo­nėmis.

Dažniausiai lūžta slidžių priekiai ir lazdos. Paprasčiau­sias būdas slidžių priekiams sutaisyti yra iš abiejų pusių uždėti skardines plokšteles. Jos prikalamos plonomis vini­mis, atsargiai, kad slidė nesuskiltų, iš anksto pradūrus plo­na yla skyles (1 pav.). Priešakinė apatinės plokštelės briauna turi būti šiek tiek įleista į slidę, kad kelionės metu nedrėkstų sniego. Skardinių plokštelių ilgis turi būti toks, kad jos siektų į abi puses nuo lūžio vietos ne mažiau kaip 8 centimetrus, kai slidės yra lūžusios skersai, ir ne mažiau kaip 3 – 5 centimetrus — kai įžambiai.

Tais atvejais, kai slidė sulūžta storojoje dalyje ir ypač toje vietoje, kur yra koja, viršutinę plokštelę reikia pakeisti lentele, arba perskelta pusiau jauno beržo, ąžuolo arba laz­dyno šakele (25 – 30 centimetrų storumo) (8 – 9 pav.).

Kai slidė skyla išilgai, pakanka prikalti iš viršaus skardinę plokštelę, lentą arba (taip pat perskelta) storos šakos galą (8, 10, 11 pav.).

Slidžių remonto pavyzdžiaiSulaužius lazdą, lūžio vietose reikia pridėti stiprią nestora šakelę ir visa tai tankiai apsukti virvele arba viela (13 pav.)

Apkaustuose daugiausia sugenda diržai kurie turi būti susiūti arba pakeisti naujais. Lūžus metalinėms apkaustų dalims, jos turi būti pakeistos atsarginiais apkaustais arba laikinai sutvirtintos (kol bus pasiekia sustojimo vieta) viela arba diržais.

Kad galima būtų atlikti remontą kelionėje, reikia turėti su savimi šiuos įrankius ir medžiagas:

 1. nedidelį plaktuką;
 2. atsuktuvą;
 3. trišonę di;dę;
 4. ploną ylą;
 5. plokšciąsias reples su žnyplėmis;
 6. storą adatą;
 7. peilį (aštrų);
 8. žirkles (tinkamas audeklui ir skardai karpyti);
 9. skardos (konservų dėžutė) arba plono lakštinio žal­vario;
 10. plonų, nuo 20 iki 40 milimetrų, ilgio vinių;
 11. varinės arba geležinės vielos 0,8—1,5 milimetro skersmens;
 12. odinių diržų;
 13. ploną, stiprią virvelę arba juostą;
 14. sraigtų (apkaustams prisukti).

Be bendrų remonto įrankių ir medžiagų, smulkiam remon­tui atlikti kelionėje kiekvienas turistas turi turėti kišenėje arba kuprinėje peilį, galą žodinio diržo, vielos ir virvelę.

Žinoma, į anksčiau nurodytus slidinėjimo inventoriaus taisymo bodus reikia žiūrėti kaip į „greitąją pagalbą“ ir sugrįžus iš žygio arba sustojus ilgesniam poilsiui, reikia padaryti kapitalini remontą.

Skardines plokšteles slidžių apačioje pageidautina pa­keisti žalvarinėmis, o iš viršaus reikia uždėti slidžių kraš­tuose – žalvarines arba plienines plokšteles 1 – 2 milimetrų storio ir 15 – 20 milimetrų pločio ir visa tai sukniedyti vari­nėmis kniedvinėmis (kniedvines galima pasidaryti iš vari­nės vielos) 1,5 – 2 milimetrų skersmens (4 pav.). Metali­nės plokštelės gali būti pritvirtintos tiek priekinėje slidžių dalyje, tiek ir atremties aikštelėje (atremties aikštelėje jos turi būti ne mažiau kaip 2 milimetrų storio).

Jei slidės įskilo išilgai, tai jas reikia atsargiai pragręžti skersai plonu grąžtu (1,5 – 3 milimetro) ir sukniedyti pralendančiomis kniedvinėmis, be to, reikia iš viršaus uždėti ir sraigtais priveržti metalinę (geriau žalvarinę) plokštelę (7 pav.). Skersiniai įskilimai taisomi, kaip nurodyta 5, 6 paveikslėlyje.

Prieš kniedijant, slides reikia visada suklijuoti kazeino arba stalių klijais, o suklijavimo vietą aptepti vandens ne­praleidžiančiu laku arba slidžių tepalu, kad ji būtų apsau­gota nuo drėgmės.

Lazdos taisomos taip: į sulūžusios lazdos vidurį reikia įsprausti klijais arba laku išteptą medinį pa­galį. Skersai lūžus iš kitokio medžio (beržo, lazdyno) pada­rytai lazdai, lūžio vieta ištepama klijais ir čia uždedami iš dviejų pusių ploni mediniai antdėklai, o lūžus įžambiai — suklijuoti lazdą be antdėklų, tačiau visada lūžio vietą reikia apvynioti virvele arba juosta, ištepus ją paskui vandens nepraleidžiančiu laku arba stalių klijais.

Sulaužytas metalines apkaustų dalis reikia pakeisti nau­jomis. Kaip taisyti žiedus, parodyta 12, a ir b paveiks­lėliuose.

PALIKTI KOMENTARĄ

įveskite savo komentarą!
įveskite savo vardą čia