Turistinė estafetė

Pirmas variantas. Turistinėje estafetėje dalyvauja 8 žmonės: 4 vaikinai ir 4 merginos.

Estafetė pradedama iš dviejų vietų: vienoje vietoje pradeda merginos, o kitoje — vaikinai. Paskutinio, tai yra ketvirto, etapo dalyviai — merginos ir vaikinai — susitinka vienoje vietoje.

Merginos bėga taip: pirmoji nubėga 200 m, nešdama tuščią katiliuką, antroji, perėmusi katiliuką, pripila van­dens ir nubėga 75 m, o trečia ir ketvirta — nuneša 25 ir 50 m.

Vaikinų estafetės dalis vykdoma taip: pirmasis nubėga 300 m, nešdamas ryšuliuką malkų (malkas galima nešti įvairiai). Baigęs etapą, pirmasis dalyvis perduoda malkas antrajam, tas — trečiajam, o pastarasis — ketvirtajam, ku­rie nubėga 250, 150 ir 100 m.

Susitikę vyras ir mergaitė užkuria laužą ir užvirina vandenį.

Pastabos: 1) Už vandens išlaistymą užde­dama bauda, t. y. prie bendro estafetės laiko pride­damos 5 sek.

2) Merginos ir vaikinai estafetę pradeda kartu. Laužui užkurti negalima naudoti beržo tošies ir dau­giau kaip dviejų degtukų.

Antras variantas. Komandą sudaro 3 vaikinai ir 2 mer­ginos.

Žaidimo tikslas — išaiškinti, kaip turistinė grupė pasi­ruošusi žygiui. Vietoj estafetinės lazdelės perduodama tuš­čia kuprinė, kurią žaidėjas neša ant nugaros.

  1. etapas: merginos bėga 100 metrų.
  2. etapas: vaikinai bėga 400 metrų.
  3. etapas: perneša sužeistąjį 30 metrų (neša du vaikinai).
  4. etapas: mergina bėga 60 metrų su pilnu katiliuku vandens iki finišo.

Atbėgę į finišo vietą, visi komandos da­lyviai kuria ugnį ir verda vandenį. Katiliukas turi būti pil­nas. Vandeniui pradėjus virti, skelbiamas finišas. Užskai­tomas geriausias komandos laikas.

PALIKTI KOMENTARĄ

įveskite savo komentarą!
įveskite savo vardą čia