Turisto elgesio taisyklės

Viena iš svarbiausių turistų taisyklių yra rūpintis, kad stovyklos laužas nebūtų miško gaisro priežastis ir kad pa­likdami stovyklavietę ją sutvarkytų ir nuvalytų.

Turistai gerai žino, kad iš vieno medžio pagaminama milijonai degtukų, o vienu degtuku galima sudeginti mili­jonus medžių. Todėl, palikdami stovyklą, jie visada kruopš­čiai užlieja laužą vandeniu, kad jame neliktų nė vienos kibirkšties. Labai gera taip pat pridengti užgesintą laužą velėnų gabalais.

Stovyklos vietą turistai prieš palikdami išvalo nuo po­piergalių, konservų dėžučių ir šiukšlių. Visa tai, ką galima sudeginti, sudeginama ant laužo, o ko negalima, pasiimama su savimi ir išmetama tik tam skirtose vietose. Visų stovyklos įrengimų (stoginės, palapinės, sniego pirkelės) pabaigus stovyklauti nereikia griauti. Palapinės kartys (jei jų neimama su savimi), laužo žabai ir malkų atsarga kruopščiai sukraunama vienoje vie­toje. Žodžiu kalbant, stovyklą reikia palikti taip, kad kita turistinė grupė, atvykusi į tą vietą, minėtų jus geru žodžiu ir galėtų patogiai pernakvoti jūsų stovyklos vietoje.

Pagaliau, yra dar viena turistinė tradicija, kurią dažnai linkę laužyti naujokai, — vykdyti savo pažadus. Dažnai kelionėje turistai fotografuoja kaimo ir miesto, kuriuos jie aplanko, gyventojus. Prašydami ką nors leisti nufotogra­fuoti, turistai lengvai pažada atsiųsti savo nuotraukas. Kai kada vietiniai gyventojai paprašo turistinės grupės fotogra­fų nufotografuoti juos arba jų šeimą, ir foto aparato savininkas lengva, patenkina tokį prašymą, pažadėdamas atsiųsti nuotraukas, ir savo pažadą pamiršta. Toks lengvabūdiškas užmaršumas, nekalbant jau apie tai kad yra negarbingas, elgesys gali sukelti vietinių gyventojų nepasitikėjimą turistais – fotografais aplamai ir atimti kitiems tu­ristams galimybę pasidaryti įdomių nuotraukų

Pavyzdys su fotografija yra tik vienas senos ir stiprios turistinės tradicijos pasireiškimas — tesėti žodį, duotą žmo­nėms, su kuriais tenka susitikti kelionėje. Kiekvienas tu­ristas atmena, kiek daug jam padeda kelionėje gyventojai tų kraštų, kuriais vyksta jo maršrutas. Įvykdydamas jų prašymą, jis ne tik atsilygina geru už jam padarytą gerą, bet ir suteikia didelę pagalbą visiems turistams, kurie at­vyks į šias vietas po jo.

PALIKTI KOMENTARĄ

įveskite savo komentarą!
įveskite savo vardą čia