Stovykloje ar iškyloje dažnai reikalingos kopėčios: įlipti į bokštą, medyje įrengtą palapinę ar kitoms gamtoje atsiradusiems įššūkiams įveikti.

Čia vienas pavyzdys, kaip to­kias kopėčias galima pasidaryti per valandą. Jų geroji ypatybė yra ta, kad jos surištos iš vieno gabalo virvės: stovyklai ar iš­kylai pasibaigus, kopėčios lengvai išardomos, o virvę galima nau­doti kuriam nors kitam tikslui.

Jei darysi lyginį skaičių pa­kopų (6, 8, 10 ir t.t.), kopėčių apačia irgi lygiai užsibaigs. Nau­dok pusės inčo ar storesnę virvę. Vartojant storesnę reikės mažiau apsukimu pakopėlei padaryti.

  1. Sulenkęs virvę per vidurį, padaryk kilpą ir surišk ją plo­nesne virvele.
  2. Pradėk su virve A, pada­rydamas piešinyje parodytą ”zigzagą”. Kopėčios turi būti pakankamai plačios kojai įstatyti. Jei naudoji pusės inčo storio vir­vę, pakopėlei padaryti reikės 7-8 apsukimu. Daryk tą patį apsukimu skaičių kiekvienai pakopai!
  3. Padaręs pirmą pakopėlės apsukimą su virve B, stipriai jį suveržk!
  4. Tuo pačiu būdu apsuk 7 – 8 kartus, virvę vis stipriai suverždamas. Tada virvę B perkišk per paliktąją kilpelę. Laikydamas tampriai šį surišimą kaire ranka, dešine sutempk virvę A, tuo su­traukdamas kairės pusės kilpą.
  5. 5-tas piešinys parodo, kaip pakopa atrodys viską suveržus.
  6. Dabar pradėk zigzagą su virve B, ir darydamas apsukimus su virve A, gausi antrą pakopą. Taip keisdamas virvių galus, su­riši visas kopėčias.

Virvinių kopėčių pynimas

PALIKTI KOMENTARĄ

įveskite savo komentarą!
įveskite savo vardą čia