Jūs, be abejo, esat daug girdėję apie taip vadinamus “prišildytų kambarių turistus”? Tai turistai, kurie didžiausiu užsidegimu eina stovyklauti viduryje vasaros, kada oras gražus ir naktys šiltos… Tačiau jie virsta pensininkais ir užsidaro šiltai prišildytuose kambariuose, kada gamta pasipuošia baltu snie­gu, vanduo upelyje arba ežere užšą­la, šaltas vėjas ir žema temperatūra nuskina medžių lapus.

Tačiau yra ir tokių turistų, kurie visada viskam pasiruošę ir ieško naujų nuotykių bei pergyvenimų. Jiems stovyklauti žiemą yra savo­tiškas iššūkis, reikalaująs ypatingo sumanumo ir mokėjimo prisitaikyti prie vietos sąlygų.

Kad sektųsi žiemą stovyklauti ir liktų gražiausių ir įdomiausių atsi­minimų, reikia pasirūpinti penkiais dalykais:

  1. — tinkamais rūbais
  2. — palapine,
  3. — guoliu,
  4. — tinkamu maistu,
  5. — užsiėmimais bei žaidimais.

Tinkami rūbai

Viena sėkmingo žiemos stovykla­vimo paslaptis yra sausi ir šilti rū­bai. Visuomet jausiesi daug patogiau ir šilčiau, jei vilkėsi keliais plonais marškiniais vietoj vienerių storų marškinių. Patartina dėvėti ilgais apatiniais, neaptemptais drabužiais, “long-johns”, gal numeriu dides­niais vilnoniais marškiniais ir vil­nonėm kelnėm. Ant šių apatinių rūbų užmaunamos tankiai austos, geriausiai, vandenį nepraleidžian­čios viršutinės kelnės, stori, flane­liniai marškiniai ir vėjo nepraleidžiąs švarkas.

Dvi poros vilnonių kojinių laikys tavo kojas sausas ir šiltas, jei jos bus įmautos į neprašlampančius ba­tus. Koja neturi būti suspausta, nes
tada ji šals. Visuomet turėk kepurę su ausiniais ir vieno piršto vilnones pirštines neperšlampamu apvalka­lu. Tokius daiktus galima labai ne­brangiai įsigyti parduotuvėje.

Palapinė

Nakvynei pasirink nuo vėjo ap­saugotą vietą prie medžiu — tik ne sausų! — jei galima, kalnelio atšlai­tėje. Prieš statydamas palapinę, stenkis, iškasti jai vietą sniege, ge­riausiai, net iki žemės. Gerai kojo­mis sutrypk likusį sniegą. Visuomet statyk palapinę užpakaliu į vėjo pu­sę. Lovai pasidaryk ant žemės me­dinius rėmus ir priklok juos celofano, sausų lapų ir laikraščių.

Kad miegotum šiltai, turi tiek pat pasikloti, kiek užsikloti! Dar kartą įsitikink, kad tavo guolio me­diniai rėmai pripildyti sausiais la­pais, jei tokių radai, eglišakėm arba net krūmų šakomis. Visą tai užklok keliomis eilėmis laikraščių ir, jei turi, celofano gabalais. Tik tada už­tempk savo miegamąjį maišą arba kelias, tinkamai sulankstytas ant­klodes. Gali net panaudoti kelis skalbiniams džiovinti segtukus antklodėms susegti.

Laužui malkų prisirink dvigubai tiek, kiek galvoji, kad reiks.

Tinkamas maistas

Maistas, kurį vartosi žiemos sto­vykloje, turi turėti daug kalorijų. Toks maistas tau duos pakankamai vidinės šilumos, ir tavo “motoras” veiks be kliūčių. Tai būtų: daug cukraus, lašiniukų, karšta sriuba ir mėsos su daržovėm šutinys (su padidinta mėsos porcija!). Atsargai turėk kelias plyteles šokolado.

Užsiėmimai ir žaidimai

Kad nesušaltum, turi, kaip galė­damas, daugiau judėti. Ruošk mal­kas nakties laužui, važiuok rogutė­mis, pakariauk sniego gniūžtėmis, greitai nužygiuok į netolimą ežerėli ar upeli. Žygiuodamas sek snie­ge paliktus įvairių paukščių bei gyvulėlių pėdsakus. Bandyk juos atpažinti. Ieškok po sniegu augan­čių ar žaliuojančių augalų. Stenkis ir juos atpažinti.

Iš žaidimų pabandyk traukti vir­vę per sulipdytą iš sniego sieną. Bus daug juoko, kai pralaimėję draugai grius per sniego sieną.

Patariamieji priedai

Išsirinkęs vietą, kur bus gamina­mas šiltas maistas, išvalyk ją nuo sniego ir išklok pagaliais. Ant tokių grindų pasidaryk — sustatyk taip vadinamą medžiotojų laužą iš dvie­jų rąstų. Virš laužo pastatyk triko­jį puodui pakabinti, arba, ypač jei puodų yra keletas, padėk skersinį ant dviejų medinių šakių — ožių puodams pakabinti. Kaip jau minė­jau, visuomet turėk pakankamai malkų.

Kurdamas laužą šilumai, pasida­ryk reflektorių iš žalių pagalių, su­guldytų tarp keturių įkaltų kuolų. Laužą kurk apie 6 pėdas nuo pala­pinės angos ir laikyk ją atidarytą.

Virtuvės laužas kūrenamas visą laiką, kad būtų karšto vandens ar net karštos kakavos.

Kada sunku įkalti palapinės kuo­liuką į sušalusią žemę, surišk du pagalius skersai – kryžmais; prie to pririšk palapinės virvutę, apdėk sniegu ir gerai sutrypk: nustebsi, kaip tvirtai toks “kuoliukas” laiko.

Rengdamasis gulti, nusivilk jau įlindęs į miegamąjį maišą ar ant­klodes. Užsivilk šiltus marškinius su gatavai prisiūtu gaubtuvu galvai ir šiltas ilgas kel­nes bei nevartotas die­nos metu vilnones kojines. Miegosi šiltai ir patogiai. Tiesa, neužmiršk prieš guldamas gerokai papurtyti maišą, nes oras jame, o ne pats mai­šas, tave šildys.

Atsargumas ir drausmingumas labai svarbūs stovyklaujant žiemą. Saugokis nušalti! Nušalimo pradžia pasireiškia: pilkai balta veido spalva. Labai šą­lančias ausis ir nosį uždenk ranko­mis. Rankas šildyk po pažastimis.

Sustingęs nuo šalčio, eik palapinėn arba pasidaryton užuovėjon. Pastebėjęs, kad nušalai kurią nors kūno dalį, užklok nušalusią vietą vilnoniu daiktu, pats užsivilk ką nors daugiau, stenkis tuojau sušilti gimnastikuodamas.

Stovyklavimas žiema

 

 

PALIKTI KOMENTARĄ

įveskite savo komentarą!
įveskite savo vardą čia