Pirmoji pagalba

Pradžia Pirmoji pagalba
Apsinuodijimas

Apsinuodijimas

0
Turistai gali apsinuodyti grybais, uogomis arba kitokiu maistu. Apsinuodijusiam reikia sukelti vėmimą, o jei turi sąmonę, pirmiausia duoti gerti daug vandens, arbatos ar­ba pieno...
Nuovargis

Nuovargis

0
Nuovargis pasireiškia taip: nuvargusiojo veidas pabą­la, jį išpila šaltas prakaitas, jis tampa apatiškas. Tokiam turistui būtinai reikia leisti pailsėti. Patartina padaryti masažą ir duoti...
Nudegimai

Nudegimai

0
Nudegama dažniausiai prie laužo, gaminant valgį ir kurstant ugnį. Jeigu užsidega drabužiai, ant degančiojo reikia užmesti antklodę ar kitą drabužį arba kuo greičiau išrengti....
Įkandimai

Įkandimai

0
Einant mišku ar pelkėta vieta, gali įgelti gyvatė. Nu­kentėjęs žmogus pasidaro apatiškas, mieguistas, krinta temperatūra, nusilpsta širdies veikla, įgelta vieta patinsta, parausta. Dažniausiai gyvatė įgelia...
Kraujavimas iš nosies

Kraujavimas iš nosies

Bėgant kraujui iš nosies, ligonį reikia pasodinti, atversti galvą atgal ir į šnerves įkišti sterilios marlės ar vatos. Jeigu yra šalto vandens, ledo ar...
Nukentėjkusiojo pernešimas

Nukentėjusiojo pernešimas

0
Turistiniame žygyje kartais tenka ligonį skubiai prista­tyti į gydymo įstaigą. Nukentėjusį, kuris turi sąmonę ir gali sėdėti, patartina nešti sėdomis. Netoli galima nunešti ir...
Sumušimai

Sumušimai

Sumušta vieta patinsta, skauda, pamėlynuoja. Ant su­muštos vietos iš pradžių dėti skepetaitę, sumirkytą šalta­me vandenyje, arba sniego ar ledo. Po 2-3 dienų dėti šil­domus...
Galimi susirgimai žygio metu

Galimi susirgimai žygio metu

0
Žygio metu galimi kai kurie susirgimai. Galvos skausmai. Jie gali būti įvairių su­sirgimų simptomu. Sergančiam duoti 1—2 tabletes analgino. Jei skausmas nepraeina, kreiptis į gydymo įstaigą. Gerklės...
Skenduolio gelbėjimas

Skenduolio gelbėjimas

0
Skęstančiam, jei galima, paduoti kartį, irklą, lentą, tvorgalį, virvę ar kt. Gelbintis skęstantįjį plaukikas turi nusirengti. Skęstantį stengtis nutverti iš užpakalio, už pa­žastų arba...
Kaip gelbėti įlūžusį lede

Kaip gelbėti įlūžusį lede

0
Įlūžęs lede pirmiausia pats, jeigu gali, turi išskėtęs rankas ir kojas išsitiesti ant ledo, kad kūno svoris išsidės­tytų didesniame plote. Tada, pasispiriant kojomis ir...