Antalieptės vienuolyno mūruose maršruto viršelis

0
Liškiavos senovė maršruto viršelis

0

Skaitykite

Nuotraukų kompozicija

0
Dėsnis, kad fotografuojamasis objek­tas turi turėti priešakyje erdvės, tinka ne vien žmones, bet ir visus judėjimą vaizduo­jančius objektus fotografuojant. Važiuojan­tis vežimas, automobilis, dviratininkas, traukinys,...

Ieškokime savosios gamtos grožio

0
Straipsnis nors ir senas, tačiau teisybės nemažai pasakyta. To ką turime, nevertiname, o turėtumėm. Lietuva savo paviršiaus reljefu nėra labai įvairi, nes nei didelių kalnų,...

Saugokim kas sava

0
Ilgus amžius pati save laisvai globo­jusi mūsų krašto gražioji gamta štai nustojo savo savotiškumo. Garbingi, dievinamieji anų laikų šventieji ąžuo­lynai negailestingai buvo jei ne...

Gamtos grožis

0
Daugelyje užsienio vietų esą gražiau, kaip mūsų nublankusioje, nuobodžioje, pil­koje ir neįvairioje Lietuvoje. Taip dažnai gir­dime. Gal čia ir yra kiek tiesos, bet drau­ge...

Iškylavimas

0
Pradedame gyventi gražiausi metų lai­kotarpį — pavasarį. Kiek gamtoje grožio, kiek sielai džiaugsmo! Taip lauktas ir taip smagus pavasaris jau tikrai atėjo. Neužilgo bus vasara...

Visad malonu keliauti buriniu laivu

0
Taip įsitaisyti bures. Vasara!... Nerami aplinkuma ir triukšmas, ypač miestuo­se, gadina mūsų nervų sistemą, o tuo pačiu ir sveikatą. Dau­geliui mūsiškių teko visą žiemą mokytis...

Mokėkime orientuotis miške

0
Stovyklautojui ar iškylautojui yra svarbu mokėti miške gerai orientuotis. Dažnai atsitinka, kad miške paklysta ir tie žmonės, kurie gerai tą vietą pažįsta. Kada tenka eiti...

Lietuvos ežerai – vandens kelionių objektas

0
Lygus, kaip veidrodis, ežero paviršius vilioja keliautojų po jį pasiirti, aplankyti jo krantus, pamedžioti gražių vaizdų fo­toaparatu. Ežerų krantuose foto mėgėjas ras daugiau temų,...

Socialmedia

10,386FansLike
0FollowersFollow
- Advertisement -

Nepraleiskite

Populiarūs įrašai

Vestuvės Marcinkonių apylinkėje

0
Veseilia, veseilia, pasklysita vieną gražią dieną žinia po sodžių. Kas jos nelaukia! Jauni, seni, maži apie tai kalba. Kuri gi kaimynė, sutikus pažįstamus, gi­mines...

Grupinis inventorius kelionėse slidėmis

0
1. Palapinė Turi būti tokia, kad joje tilptų visa grupė ir būtų galima įrengti šildymo krosnelę. Specialių palapinių žiemos kelionėms negaminama. Tokioms kelionėms geriausiai tinka...

Užugiriečio klojimas

0
Užugirio apylinkė gali didžiuotis savo senoviškumu. Čia ir kalba yra iš­laikiusi dalį senoviškų formų, ir dainos (sutartinės ir pan.) senoviškiau skam­ba, ir papročių daug...

Saugokim kas sava

0
Ilgus amžius pati save laisvai globo­jusi mūsų krašto gražioji gamta štai nustojo savo savotiškumo. Garbingi, dievinamieji anų laikų šventieji ąžuo­lynai negailestingai buvo jei ne...

Jūs – autoturistas

0
Pasirinkote vieną iš pačių maloniausių būdų praleisti savo laisvalaikį. Iš tikrųjų, kas gali būti įdomiau už tolimas keliones autostradomis, plentais ir vieškeliais, kai už...

Mano Senuolių gimtinė

0
Visą, ką esu savo akimis regėjęs, savo ausimis girdėjęs iš tėvo, dėdžių ir kitų senių žemaičių apie statybą, važius, ūkiškus padargus, pabūklus, gyvulius, darbus,...

Nauji įrašai