Kelionės planas

Kelionės planas keliaujant automobiliu

Kelionės tikslas — susipažinti su jus dominančio krašto gam­ta, praeities paminklais ir dabartimi ar aplankyti toli gyvenan­čius pažįstamus, paklajoti gražiausiomis vieto­vėmis ar tiesiog, nuvykus į tam tikrą vietą, pailsėti nuo žmo­nių ir miesto triukšmo. Kelionės maršrutinė trasa jau nužymėta. Žemėlapiu nusidriekė punktyrinė linija, kurios pradžia ir pa­baiga — prie jūsų buto durų. Laikas, kurį jūs skiriate kelionei, taip pat griežtai ribotas. Pabandykite sudaryti kelionės planą.

Kam šis planas reikalingas ir kaip jis sudaromas?

Jūsų autoturistinė kelionė tik tuomet pavyks, jei sėkmingai atliksite visą iš anksto apsvarstytą turistinę programą ir ne mažiau sėkmingai sugrįšite namo. Kelionės planas padės nustatyti proporcijas tarp laiko, skiriamo turistinei programai, ir laiko, būtino važiavimui bei poilsiui, buitiniams reikalams. Pla­nas tartum įspraus kelionę į rėmus; bet kuriuo momentu galė­site orientuotis, ar kelionė vyksta pagal grafiką, ar ne; žinosite, ar tunte laiko rezervą, ar reikia pasispausti ir „vytis“ prarastas valandas.

Skaičiuojant vienos dienos etapą, reikia numatyti laiką turis­tinei programai; dalį laiko skirti buitiniams poreikiams.

Laikas skiriamas turistinei programai, priklausys nuo to, kokius punktus tą dieną pravažiuosite. Turėdami kelionės trasą ir įvairią informacinę medžiagą, galėsite spręsti, kiek užtruksite vienoje ar kitoje vietoje. Tik čia tai jau nebūkite šykštūs! Visą laiką prisiminkite, kad turistinė programa — jūsų kelionės tiks­las ir bet kuriuo atveju pirmenybė priklauso jai.

Laikas, skirtas buitiniams reikalams, priklauso nuo stovyk­lavimo būdo. Apsistoję viešbučiuose ir moteliuose, sugaišite žymiai mažiau, negu nakvodami kempinguose, stovyklose. Pastaruoju atveju reikėtų orientuotis šitaip; kėlimasis, užkandis, stovyklos sutvarkymas ir bagažo sukrovimas — 2 val.; vidudie­nio sustojimas – 1 val; sustojimas vakare, stovyklos įrengimas, taisymasis nakvoti — 2,5 val, iš viso — 5,5 val.

Sakysim, turistinei programai reikės 4 valandų. Važiavimui lieka 16 – (5,5 +4) = 6,5 val.

Šis laikas turi „pavirsti“ kilometrais.

Pradedantieji turistai dažnai daro klaidą; neatsižvelgia į nenumatytas kliūtis, kurios „vagia“ laiką, ši klaida akivaizdi po kelių dienų, kai būna jau vėlu. Planai ir grafikai žlunga ir keičiasi, gerą nuotaiką pakeičia rūpesčiai.

Kelionė tampa paprasčiausiu pasivažinėjimu

Taigi tokias kliūtis sudaro:

  • Kelio elementai: danga (duobėtumas, slidumas); plotis; posūkiai ir sankryžos, kur būtina sumažinti greitį; įkalnės ir nuokalnės; kalnų kaliai; eismo intensyvumas ir disciplina. Reikia taip pat atsižvelgti į tai, kad kelyje gali pasitaikyti apvažiavimų. Be to, kempingai, moteliai ir viešbučiai dažniausi būna ne prie pat kelio, o atokiau nuo jo.
  • Atmosferinės sąlygos (priklausančios nuo kelionės rajono, dienos ir metų laiko): temperatūra; krituliai; stiprus vėjas; miglos.
  • Techninės automobilio galimybės: maksimalus greitis; greitis, įveikiant įkalnes; pastovumas posūkiuose; šviestuvų stiprumas.
  • Vairuotojo sugebėjimai ir temperamentas.
  • Trumpi sustojimai kelyje: degalų papildymas;stabtelėjimai pasižiūrėti ar nufotografuo­ti gražius vaizdus, istorines vietas; pakelės parduotuvių lankymas.

Tokios kliūtys gali atimti nuo keliasdešimties minučių iki kelių valandų (jei autoturistų vilkstinė didelė) per dieną.

Visa tai žinant (išskyrus atmosferines sąlygas, kurių nie­kuomet negalima numatyti), reikia nustatyti vidutinį greitį at­skiruose ruožuose.

Šis greitis svyruoja nuo 30 km/val gruntiniais keliais iki 90 km/val autostradomis. Todėl, sudarant kelionės planą, siū­lomas toks greitis: 40—60 km/val automašinoms ir motociklams.

Jei kam nors toks greitis atrodo pernelyg mažas, primename, kad vairuotojas taip pat atostogauja ir privalo pailsėti.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Panašūs straipsniai
Kelionės sąmatos sudarymas

Kelionės sąmatos sudarymas

Reikia atminti, kad sąmata turi būti sudaroma tiksliai atsižvelgiant į visas galimas išlaidas ir kad, pamiršus sudarant sąmatą kokias nors reikalingas išlaidas, grupė baigiantis kelionei gali atsidurti labai sunkioje būklėje, bus priversta pusbadžiauti arba atsisakyti nuo paskutinių kelionės dienų.
Plačiau