Grupinis inventorius kelionėse slidėmis

Grupinio inventoriaus kelionėse slidėmis sąrašas.
Grupinis inventorius kelionėse slidėmis

Palapinė

Turi būti tokia, kad joje tilptų visa grupė ir būtų galima įrengti šildymo krosnelę. Specialių palapinių žiemos kelionėms negaminama. Tokioms kelionėms geriausiai tinka stovyklavimo ar kitos didesnės palapinės. Specialią palapinę nesunku pasigaminti patiems. Ji sveria 8 – 12 kg, o su izoliaciniu sluoksniu vi­duje — 12 – 15 kg. Anga stoge krosnelės kaminui ap­taisoma skarda. Taigoje dar galima sta­tyti dvi mažas palapines, sujungiant jas ir įtaisant pakabinamą krosnelę arba kūrenant tarp jų laužą.

Kelionėse bemiškėje zonoje palapinėms keliami didesni reikalavimai. Ruošiant palapinę kelionei, svarbu apskaičiuoti jos dydį, parinkti racionalią for­mą, numatyti, kaip bus įrengti ramsčiai ir atatampos, žiūrėti, kad ji būtų lengva, praleistų orą ir ne­rasotų, joje būtų šilta. Vienam žmogui palapinėje reikia 0,4—0,5 m pločio ir 2,3—2,5 m ilgio. Jei ji kvadratinė, tai gali tilpti 6 žmonės, bet grupiniuose miegmaišiuose. Jei palapinės dugnas prisiūtas, ge­riau kai dugno kraštai atlenkti į lauko pusę, nes juos galima prispausti sniego blokais. Kai dugnas transportuojamas atskirai, geriau kai užlenkimai į vidų. Palapinę siūti iš plono brezento, lavsano au­dinio arba nailono. Palapinės viduje turi būti antras medžiagos sluoksnis, pasiūtas iš satino arba perkelio, kuris raišteliais ar kilpelėmis kampuose jungiamas su viršutiniuoju. Šoninės palapinės sienelės turi būti 0,4—0,5 m aukščio nuo žemės, o stogo viršutinė briauna — apie 2,5 m aukštyje. Įėjimui patartina siūti „rankovę“ (tubusą), kurios skersmuo — apie vieną metrą. Ventiliacijai patogu stoge iš medžiagos padaryti 10—15 cm skersmens „rankovę“ (su „uode­gėlėm“ į abi puses). Viršutinę galima pakreipti pa­vėjui, kad nepripūstų sniego. Abiejuose rankovės galuose patartina įnerti plonos vielos lankelius, kurie išlaikytų vamzdžio formą.

Kad palapinės siūlės atlaikytų stiprius šiaurės vė­jus, jos viduje turi būti siuvimo mašina prisiūtas stiprių juostelių tinklas. Čia netinka elastingos kaproninės juostos ar virvelės. Nailoninės 2—3 m ilgio virvės tinka palapinės atatampoms lauke.

Miegmaišis

Sudėtingesnėse žiemos kelionėse patogiausi yra grupiniai miegmaišiai (3—4 žmo­nėms): du-tris kartus sumažėja jų svoris. Jie pada­romi, vienvietį miegmaišį praardžius ir prisiuvus ant viso išskleisto jo ploto storą vilnonę antklodę. Su­siūtas su antklode miegmaišis sveria apie 6 kg (3 žmonėms), o susiūti du miegmaišiai — 7—8 kg. Jei yra galimybė, patogu pasisiūti miegmaišį iš 4— sluoksnių kvadratais po 15—20 cm persiūtu vilnoniu vatiniu ir tankia vandeniui nelaidžia medžiaga arba plonu brezentu. Labai lengvą miegmaišį galim pasisiūti ir iš pūkų. Jį reikia persiūti 10 — 12 cm dydžio kvadratais. Siuvamame miegmaišyje nereiki siaurinti kojų dalies. Miegmaišis bemiškei zonai tu būti prailgintu galu, kad užtektų jį užlenkti nuo vėjo galvoms apsaugoti. Dvisluoksniai miegmaišiai, kokius naudojo Šiaurės tyrinėtojai, apsaugo nuo apšarmojimo viduje.

Slidžių tepalo rinkinys

Batų tepalas

Geriausiai tinka žuvies taukai, ricinos aliejus arba specialus tepalas sportiniams batams. 2—3 kartus prieš kelionę batus gerai įtepus kelionės metu tepti jų beveik nereikia.

Krosnelė

Gaminama iš lakštinio plieno 0,3- 0,5 mm storio skardos, su išardomu ir sudedamu į vidų 8 — 12 cm skersmens kaminėliu. Gali būti pastatomą ant kojelių ir pakabinama. Patogiausia — plokščios formos: geriau telpa į kuprinę, be to, didėsnis paviršiaus plotas. Pateikiamas Lietuvos turistų sukurtas, daugelį kartų išbandytas krosnelės pavyzdys. Krosnelė į kuprinę dedama vertikali, suvyniota į miegmaišį.

Remonto rinkinėlis

Turėti įvairaus dydžio adatų, kelių spalvų ir įvairaus storio medvilninių, vil­nonių, kaproninių siūlų, medžiagos ir brezento at­raižų lopiniams, atsarginių batų raiščių, 10 — 12 m lininių siūlų, sagų; turistinį kirvuką, atsuktuvą (7 mm skersmens), reples, ylą, įvairaus dydžio vinių (apie 200 g), antgalių lazdoms, 20—30 vienetų medvaržčių, atsarginių apkaustų (2 komplektus), žalios odos diržų (vieną komplektą); varinės vielos; lazdų žiedų (2); slidės pločio faneros gabalų; slidės antgalį; eboksidinių klijų.

Kitas kelionėse slidėmis būtinas inventorius: pori­nis pjūklas (keliaujant taigos rajonuose); kirviai (vienas 3 žmonėms), pravartu turėti atsarginį kirva­kotį; alpinistinė virvė (reikalinga, pereinant upes, ežerus, kalnų perėjas); veltiniai (didžiausio nume­rio, reikalingi budinčiajam, kai visa avalynė džiūs­ta); termosas (2—2,5 l talpos). Visas kitas invento­rius — kaip kelionėse pėsčiomis.

Šliūžės (nartos)

Gaminamos iš slidžių ir išardo­mų metalinių konstrukcijų. Kelionėse naudojamos labai retai.

Geriau parinkti lengvesnį ir šiltesnį individualų ir kolektyvinį inventorių, kaloringesnį bei lengvesnį maistą ir šliūžių nenaudoti. Kartais jas gali tekti pa­sigaminti ir naudoti, prireikus gabenti susirgusįjį ar susižeidusįjį. Dviese eiti greta taip, kad viena vėžė būtų bendra, o kraštinėmis vėžėmis važiuotų šliūžės.

Plastmasinės rogutės

Naujausias, lengvas ir nepakeičiamas keliautojo pagalbininkas bemiškėje zonoje. Jei vietovė nežymiai raižyta, tokias rogutes tempia kiekvienas dalyvis. Raižytoje vietovėje pato­giau vienas rogutes transportuoti dviese: vienas su diržais eina iš priekio, kitas diržais prilaiko iš pas­kos. Tokiose rogutėse galima vežti 25—30 kg krovi­nio, paliekant kuprinėje 15—18 kg.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Panašūs straipsniai
Kelionės sąmatos sudarymas

Kelionės sąmatos sudarymas

Reikia atminti, kad sąmata turi būti sudaroma tiksliai atsižvelgiant į visas galimas išlaidas ir kad, pamiršus sudarant sąmatą kokias nors reikalingas išlaidas, grupė baigiantis kelionei gali atsidurti labai sunkioje būklėje, bus priversta pusbadžiauti arba atsisakyti nuo paskutinių kelionės dienų.
Plačiau
Saugumas žiemos kelionėse

Saugumas žiemos kelionėse

Į kelionę išvykstama pailsėti, patirti malonumų, susipažinti su krašto gamta ir t. t. Tačiau reikia su­prasti, kad dėl sveikatos, menko fizinio pasiruoši­mo, užsigrūdinimo arba būdo bruožų ne visi turis­tai, nors jie ir labai to norėtų, gali dalyvauti sudė­tingose kelionėse.
Plačiau